La Fundació “la Caixa” presenta l’estudi Fracàs i abandonament escolar a Espanya


Actualment, 3 de cada 10 alumnes espanyols abandonen els estudis obligatoris abans de graduar-se. Aquesta xifra dobla la mitjana europea. L’estudi vol aprofundir en el coneixement dels processos i factors que desemboquen en l’abandonament dels estudis.

A través de l’anàlisi de dades estadístiques es fa una quantificació de la magnitud del problema de la no acreditació de l’ESO i l’abandonament dels estudis postobligatoris a l’Estat Espanyol, alhora que, fruit del seguiment i anàlisi d’una mostra de 850 expedients d’alumnes que han abandonat l’escola prematurament, es conclou que l’abandonament escolar no és tan una decisió puntual, sinó un procés de desvinculació progressiva de l´escola que s´origina molt abans que el problema es manifesti. Els expedients revelen que 9 de cada 10 estudiants que abandonen prematurament els estudis són repetidors.

Clica
aquí
per descarregar-te l’estudi.