Els programes d’ocupació gestionats pel CCM aconsegueixen la inserció laboral de 45 persones

Aquest mes de gener finalitzen els programes d’ocupació que ha executat el Consell Comarcal del Maresme durant el 2013. Com a balanç, s’han inserit laboralment 45 persones d’un total de 100 participants (40 al programa Joves per l’Ocupació i 60 al d’Ocupació per a persones aturades de llarga durada).

La desocupació afecta tots els sectors,  tots els grups d’edat i tots els nivells de formació, però hi ha dos grups diana on s’ha detectat que és més complicada la inserció laboral: el col·lectiu de joves amb baixa formació i el d’aquelles persones que, tot i portar molt de temps en la recerca activa de feina, continuen a l’atur i ja han exhaurit les prestacions per desocupació. Aquests són els col·lectius als quals han anat adreçats  els programes d’ inserció laboral que ha porta a terme el Consell Comarcal.

Aquests dos programes han ofert una formació professionalitzadora, tutorització i finalment inserció en el món laboral. Les persones que han seguit aquests programes han aconseguit reactivar-se laboralment i millorar les seves competències per poder accedir a un lloc de treball.

Al programa d’aturats de llarga durada hi han participat 60 persones, de les quals 52 han finalitzat la formació. D’aquestes, 18 han rebut formació en recuperació de residus vegetals al bosc (12 s’han inserit laboralment); 18 s’han format en tractament i elaboració de productes provinents dels escorxadors (5 s’han inserit laboralment) i 16 han rebut formació en instal·lació d’antenes i altres dispositius electrònics (5 s’han inserit laboralment). En total, 22 insercions laborals que representen el 36,6%.

Pel que fa al programa de joves per l’ocupació, s’ha donat formació a 40 joves de 16 a 25 anys i tots ells han finalitzat el programa. Han cursat l’especialitat formativa d’auxiliar de cambrer/a 23 joves (14 han estat inserits laboralment) i han seguit la formació en auxiliar d’electromecànica de vehicles 17 (9 han estat inserits laboralment). En total, 23 insercions laborals que representen el 57,5%. A més, 11 joves (el 27,5%) han tornat al sistema educatiu.

El Programa “Joves per l’Ocupació” ha estat subvencionat pel SOC i el Fons Social Europeu, d’acord amb el Programa d’Experiència Professional per a l’Ocupació Juvenil a Catalunya “Joves per l’Ocupació”, regulat per l’Ordre EMO/293/2012.

El Programa “Ocupació per a persones aturades de llarga durada” ha estat subvencionat pel SOC i cofinançat en un 50% pel Fons Social Europeu, mitjançant el programa de competitivitat regional i d’ocupació de Catalunya i del programa operatiu d’adaptabilitat i ocupació del Servicio de Empleo Estatal. 

El Consell Comarcal del Maresme agraeix la participació de les empreses que han col·laborat en els dos projectes, tant amb la contractació de personal com en l’acolliment de pràctiques no laborals: Equacat, Arico Forest, Federació d’ADF’s del Maresme, Som Forestals, Ruscalleda, Automadueño, Ziramateam, Casino Tiana, Joemark Granados, Cal Tito Marina i Ferreteria Colomer; així com als ajuntaments de Sant Andreu de Llavaneres i Sant Pol de Mar.