Els socis del projecte TICs i Turisme presenten les diagonosis turístiques del seu territori a través d’una videoconferència transcontinental

Dimarts, 27 de juny. Horari de tarda a Europa i de matí a Amèrica Llatina. Els 4 socis europeus i els 9 socis llatinoamericans del projecte Aplicación innovadora de las Tecnologías de la Información y la Comunicación (TICs) en el desarrollo de territorios turísticos emergentes, que coordina el Consell Comarcal del Maresme, seuen davant de l’ordinador amb el resultat de les anàlisis turístiques dels seus respectius territoris en suport multimedia.


A les pantalles, comencen a aparèixer les imatges de totes les persones que intervindran. Es fan proves de so i comença la primera videoconferència transcontinental que permetrà compartir informació a tots els socis del projecte.

La videoconferència, realitzada sobre una plataforma de e-learning, va ser un èxit i onze dels tretze socis del projecte TICs y Turismo van poder presentar on-line a la resta de membres les conclusions dels treballs que han realitzat fins ara.

Aquest és un projecte liderat pel Consell Comarcal del Maresme que s’emmarca en el programa URB-AL de cooperació descentralitzada amb Amèrica Llatina de la Unió Europea. Consisteix en dissenyar, a partir de la realitat turística de cada un dels territoris un pla de comercialització dels seus productes turístics més enllà de la utilització convencional de les noves tecnologies.

Treball on-line
La primera fase del treball ha consistit en l’elaboració d’una diagnosi turística de cada territori, una anàlisi DAFO (debilitats, amenaces, fortaleses i oportunitats), la definició d’un objectiu turístic per als propers anys i el disseny de les estratègies per assolir-lo. La videoconferència intercontinental va ser el suport utilitzat per compartir la informació amb tots els socis del projecte. Amb presentacions multimedia de suport que compartien en temps real tots els participants, els representants de cada territori van explicar de viva veu, un rere l’altre, les conclusions a les que han arribat, mentre es podien veure tots els assistents a través de webcams. Per dur a terme aquesta prova es va comptar amb el suport tecnològic de l’empresa Nexo-Tech.

El Consell Comarcal va presentar els treballs realitzats pel Consorci de Promoció Turística del Maresme en el marc del Pla Estratègic Maresme 2015. Par ampliar informació cliqueu aquí.

TICs y Turismo, que té un pressupost total de 406.000 euros -dels quals la Unió Europea en finança 250.000 (el 61,58%) i la resta l’aporten les 13 ciutats/territoris participants- va començar el juliol de 2005 i acabarà a finals d’aquest any.  Tècnics dels 13 territoris participants visitaran el Maresme del 12 al 14 de juliol i participaran en unes trobades de formació que impartiran experts de l’Escola Universitària del Maresme (EUM).

Els socis europeus del projecte TICs i Turisme són: la província de Treviso a Itàlia, Vila Real de Santo Antonio de Portugal, la Diputación de Badajoz i el mateix Consell Comarcal del Maresme. Els 9 socis llatinoamericans que hi participen són: les ciutats de Junín i Pergamino d´Argentina, els departaments de Río Negro i Tacuarembó a l´Uruguai, els municipis de Chorrillos y Pueblo Libre del Perú, la ciutat de Puerto Montt a Xile, el municipi de Choluteca a Hondures i la illa de Vieja Providencia de Colòmbia.