Energia, aigua i residus

 


Quant al subsector de l’Energia, aigua i residus, va formalitzar un total de 710 contractes, només el 0,68% dels formalitzats al Maresme l’any 2016. El pes de la contractació indefinida no fou gaire elevat en el seu conjunt. L’activitat que més contractes va generar fou la dels les Activitats de recollida, tractament i eliminació de residus; activitats de valorització amb 557, el 78,45% del subsector. Ara bé, aquella activitat amb un major pes de la contractació indefinida fou la de Recollida i tractament d’aigües residuals amb un pes del 40,91% en relació a la pròpia activitat.

Aquest subsector va fer contractes per a 41 ocupacions diferents. La que va tenir més contractes va ser la dels escombradors i similars. 209 contractes, una concentració del 29,44% de la contractació del sector i un 7,2% de contractes indefinits.


De fet, cap de les ocupacions amb 10 contractes o més va arribar al llindar del 50% de contractes indefinits. La que més s’hi acostà fou la de dels tècnics en instal·lacions de tractaments de residus, d’aigües residuals i altres operadors de plantes similars amb un 32,3%.