Altres manufactures

 


En les Altres indústries manufactureres, un subsector una mica calaix de sastre, conformat per les Indústries del paper i les Indústries manufactureres diverses, han estat aquestes darreres les que han generat més contractes en el subsector (1.856). En aquesta divisió econòmica hi queden incloses activitats com la Fabricació d’articles de joieria, bijuteria i similars; Fabricació d’instruments musicals; fabricació d’articles d’esport; Fabricació de jocs i joguines, Fabricació d’instruments i subministraments mèdics i odontològics, Fabricació d’escombres, brotxes i raspalls entre d’altres indústries manufactureres diverses. 

Tot i haver generat el 94,65% dels contractes del subsector i, lògicament, la majoria de contractes indefinits, en les Indústries del paper el pes dels contractes indefinits va ser del 19,05% en front de l’1,35% de les Indústries manufactureres diverses.
De nou, en ser un subsector industrial, l’ocupació per a la qual van generar-se més contractes va ser, de nou, la de Peons de les indústries manufactureres. Aquesta sola ocupació va concentrar el 78,38% de la contractació del subsectors. Ara bé, el pes de la contractació indefinida impacta, només del 0,5%. De fet, d’entre les ocupacions que van tenir més de 10 contractes l’any la que més es va acostar al llindar del 50% de contractació indefinida va ser la dels 3316-tècnics en pròtesis dentals amb un 46,7%.