Es posa en marxa el Consell Municipal per la Convivència de Premià de Mar

S’ha convidat tothom a la presentació del Consell Municipal per la Convivència de Premià de Mar que es farà demà dimarts, 14 de gener, a les 19.30h. El lloc escollit per fer-la és la Sala de Plens de l’Ajuntament.

L’objectiu d’aquesta primera convocatòria és assolir el màxim d’adhesions possibles, tenint en compte que els conflictes de convivència afecten a tot l’entramat social. Les adhesions es podran realitzar a dos nivells: general,
la qual cosa significa la voluntat de participar en la resolució de conflictes i en els consells plenaris i, directa, dirigida a totes aquelles entitats, associacions o particulars que vulguin treballar-hi activament, tant aportant com participant en les diferents propostes que sorgeixin del consell.


Crear el Consell Municipal per la Convivència va ser una necessitat sorgida del conflicte sobre la construcció d’una mesquita que es va produir a Premià de Mar la passada primavera. Un cop es va arribar a un acord, es va plasmar
la necessitat de crear aquest consell que ha de servir per informar (conèixer), formar (pedagogia), intercanviar impressions (dialogar) i resoldre malentesos (solucionar) entre les diferents comunitats socials, culturals i religioses que conviuen en aquesta població. El consell definirà actuacions a curt, mig i llarg termini per facilitar la integració i el coneixement mutu de les diferents comunitats i vol fer del diàleg entre tots, l’eina bàsica per superar conflictes.

Aquestes actuacions, un cop definides en properes convocatòries, podran abastar qualsevol àmbit i podran implicar a qualsevol administració, institució o grup social.

La convocatòria s’ha adreçat a totes les entitats, associacions de veïns i partits polítics de la població i, s’ha convidat especialment, als representants (en el seu moment) de la Plataforma per Premià (oposada a la
construcció de la mesquita) i de la Coordinadora per la Convivència.

Tanmateix s’han convocat a entitats externes a la població, però que tenen una llarga trajectòria en el coneixement del fet immigratori i de conflictes i solucions que afecten a diferents comunitats com ara, la Fundació CRID, Justícia i Pau o SOS Racisme, entre d’altres.

El Consell Municipal per la Convivència està impulsat des de l’Àrea d’Atenció al Ciutadà de l’Ajuntament de Premià de Mar i està situat a les dependències municipals de la segona planta de l’edifici Voramar on actualment està situat el centre d’oració de la comunitat musulmana, tal i
com es va pactar amb l’acord assolit el passat mes de setembre.

Ordre del dia de la presentació del Consell Municipal per la Convivència

1. Presentació del CONSELL MUNICIPAL PER LA CONVIVÈNCIA.
2. Calendari per a les properes reunions.
3. Adhesió de les Entitat a aquest Consell.
4. Inscripció de les Entitats i Associacions interessades a treballar
directament en el Consell.
5. Precs i preguntes.

Dia: 14 de gener de 2003.
Hora: 19.30h.
Lloc: Sala de Plens de l’Ajuntament de Premià de Mar. Plaça de l’Ajuntament,1.

Servei de Premsa: 93 741 74 28 / 74 12. 659 59 24 53 cruzcj@premiademar.org