Menys construcció, nous equipaments i indústria neta

Conclusions de les aportacions ciutadanes a la renovació del Pla General de Premià de Mar

Evitar que s´incrementi la construcció d’habitatges, apostar per la rehabilitació i millora dels edificis actuals, instal·lar indústries netes i de noves tecnologies o definir els equipaments necessaris per a Premià de Mar són algunes de les directrius que s´han fet arribar als redactors dels nou Pla General d´Urbanisme, a través de les Comissions d´Estudi del Pla General.


En una carta dirigida als diferents participants a les comissions per definir el Pla General de Premià de Mar, s´indiquen les directrius que afecten a tres àmbits diferenciats: l´urbanisme; l´economia, el comerç i la indústria i; els equipaments. Les comissions per debatre sobre el pla general es van crear la passada primavera i, en elles, amb participat entitats, particulars i col·lectius d´interessos i opinions diferents.

Segons els resultats de la comissió d´urbanisme, el nou Pla General haurà de reflectir la necessitat d´evitar que s´incrementi la densitat a la nostra població (14.479 h/km2). Ara es constata que la de Premià de Mar és la més alta dels municipis de la comarca, aquesta elevada densitat portaria implícita la mancança de zones verdes o equipaments. A la reflexió també es fa menció a la dificultat de promocionar habitatges de caràcter públic degut a la no existència de terrenys municipals.
Una de les solucions aportades és la limitació del creixement urbanístic i actuar amb propostes de rehabilitació i millora d´edificis actuals a tota la població.

Pel que fa a la comissió d´economia es destaca la necessitat de treballar per tenir una vida econòmica pròpia, entre la millora en quant a zones verdes i equipaments, cal fer que a Premià de Mar es pugui viure i treballar amb qualitat. En aquests moments només 2.500 persones (el 25% de la població activa) treballen a Premià de Mar, la resta s´ha de desplaçar, les directrius que s´han de contemplar per tirar endavant l´aposta econòmica són potenciar les zones industrials de nova creació amb indústries netes i de noves tecnologies i apostar pel creixement econòmic (industrial i comercial) augmentant la presència d´empreses més que el nombre d´habitatges i d´habitants.

Finalment la comissió d´equipaments planteja les necessitats prioritàries per a Premià de Mar com ara, un Centre de Dia d´uns 1000 m2, un nou ambulatori (CAP), una segona Escola Bressol, un local de Serveis Socials al Barri del Maresme i un nou cementiri, tot i que aquest darrer equipament ja es troba en tràmit de realització a través d´una mancomunitat amb Premià de Dalt.

Els equipaments també afecten les àrees de cultura, joventut i esports. Destaca que al Pla General es reflecteixi o es reservi espai per a la realització d´un centre obert per a joves, un tercer centre cívic a la part alta del municipi (previst a la nova biblioteca de Can Farrerons), un nou camp de futbol amb pistes d´atletisme, una sala cultural polivalent i un casal de joves autogestionat.

El següent pas serà la presentació pública de l´avanç-pla. Això significa que l´equip redactor del Pla General haurà inclòs aquestes directrius i les presentarà públicament perquè es torni a obrir un procés de participació ciutadana i de propostes i suggeriments. Aquesta presentació està previst que es realitzi durant el primer trimestre d´enguany.

Servei de Premsa: 93 741 74 28 / 74 12 659 59 24 53 cruzcj@premiademar.org