Es presenta l´avantprojecte de remodelació del mercat de la plaça de Cuba de Mataró

Davant el canvi d´hàbits de consum de la societat i la forta competència que existeix a la ciutat, s´ha plantejat donar un nou tomb a la concepció del mercat de la plaça de Cuba.

El mercat va néixer l´any 1936, amb unes condicions de vida molt diferents a les que es viuen avui dia. Per una banda quasi no hi havia cotxes, la dona no formava part del mercat laboral i a penes hi havia frigorífcs per tant es feia necessària la compra diària per tenir el producte fresc.


Avui per avui tots aquests paràmetres han canviat radicalment: el cotxe forma part de la vida quotidiana, la dona s´ha incorporat al mercat laboral, hi ha menys temps per cuinar i a tots els domicilis hi ha nevera i congelador. Per altra banda, les mesures higienicosanitàries no són les mateixes. A més també s´han instal.lat noves superfícies que ofereixen els mateixos productes amb més serveis, com poden ser els supermercats o els hipermercats.

Així, l´avantprojecte de remodelació del mercat de la plaça de Cuba preveu conservar l´edifici, que està catalogat, i millorar-ne l´estructura per adaptar-lo als nous hàbits de consum amb nous aparcaments, millors accessos i una redistribució dels espais a més d´integrar la confortabilitat per al client en forma d´ascensors, rampes, climatització i afergir-hi nous elements com poden ser una oferta de restauració.

També es preveu, que juntament amb l´adequació de l´edifici, hi hagi una estratègia comercial per afavorir el consumidor amb nous serveis i mètodes que estimulin la demanda.

Quant a la gestió, es vol que els comerciants s´impliquin en la gestió econòmica del centre, que sigui una societat de capital mixt.

Està previst que la remodelació del mercat de la plaça de Cuba tingui un cost aproximat d´1.467.332 euros.