Es proposen possibles mesures de conciliació a adoptar per les empreses del Maresme

 


La 2a edició de la Jornada Per sortir-ne guanyant!… cal conciliar la vida laboral i personal ha estat el marc de presentació del Pla Concertat d’actuació comarcal que recull tota una sèrie de recomanacions i mecanismes de conciliació que els integrants del Pacte per l’Ocupació del Maresme (Consell Comarcal, 29 ajuntaments, CCOO, UGT, PIMEC i FAGEM) han consensuat i s’han compromès a difondre entre els seus associats al llarg d’aquest any 2005 per concienciar a la societat maresmenca de la necessitat d’avançar en nous models de relació laboral.


El Maresme té un teixit empresarial on gairebé el 90% de les empreses tenen menys de 10 assalariats, la qual cosa, en molts casos, dificulta la flexibilitat laboral i la implantació de mesures de conciliació. Tot i constatar aquesta realitat, en la qual s’aprofundirà al llarg d’aquest any, tots els sectors representats en el Pacte Territorial per a l’Ocupació del Maresme han consensuat un Pla Concertat d’Actuació Comarcal que recull tot un seguit de possibles mesures que es poden adoptar a través d’un pacte entre treballadors/es i empresa. Algunes d’aquestes mesures són: Flexibilitat laboral: {.d}Horari laboral flexible per a aquells tipus d’empreses que, pel tipus de feina que desenvolupen, sigui possible.
-Treball a temps parcial.- Possibilitat que els treballadors i treballadores s’acolleixin a una reducció de la jornada laboral.
-Treball compartit.- Dos empleats a temps parcial comparteixen un treball de dedicació completa.
-Setmana laboral comprimida.- els empleats poden treballar més hores al dia i rebre a canvi un dia o mig dia lliure a la setmana.
-Jornada laboral reduïda.- els empleats poden treballar menys hores al dia o a la setmana, tot tenint una reducció salarial proporcionalment inferior.
-Hores anuals.- Els empleats són contractats per un nombre d’hores de treball per any, en compte d’un nombre d’hores`per dia o per setmana.{.d}
-Mesures de recolzament i incentius per a les empreses que adoptin pràctiques de conciliació
-Millora dels serveis i dels recursos locals La jornada ha estat inaugurada pel Vicepresident Primer del Consell Comarcal Antoni Soy i pel President del Pacte Territorial per a l’Ocupació del Maresme Genís Bargalló. La Secretària de Familia del Departament de Benestar Social i Familia de la Generalitat, Montserrat Tur, per problemes d’agenda d’última hora no ha pogut assistir.