Estudi sobre els polígons industrials del Maresme

 


Estudi dels polígons industrials que hi ha en els 30 municipis del Maresme realitzat pel Consell Comarcal en col·laboració amb la Diputació de Barcelona.

Les dades han estat facilitades pels ajuntaments i s’aniran actualitzant