Èxit del Xipa’l i Censa’l a Sant Cebrià de Vallalta

La policia local aconsegueix que es xipin i es censin 140 gossos al municipi

 


La policia local de Sant Cebrià de Vallalta s’ha implicat directament en la campanya Xipa’l i Censa’l que, impulsada per
l’ajuntament
i pel
Centre d’Atenció d’Animals Domèstics de Companyia del Maresme
, s’ha dut a terme en aquest municipi. El resultat ha estat més que satisfactori. S’ha aconseguit regularitzar la situació de 140 gossos xipant-los i inscrivint-los al cens municipal.La llei
estableix, entre d’altres qüestions, que els gossos i els gats han d’estar xipats i censats en el municipi de residència i que, a més, sempre han de portar una placa identificativa on consti el nom i el telèfon del propietari. Són mesures preventives d’accions incíviques que poden acabar amb el maltractament o l’abandonament de l’animal. Unes pràctiques que, malauradament, són força habituals amb el cost social i econòmic que representen per a la societat. Per anar sensibilitzant els propietaris de mascotes dels seus deures i obligacions, el Centre d’Atenció d’Animals Domèstics de Companyia del Maresme, que dóna servei a 18 municipis de la comarca, va impulsar a finals de 2007 la campanya Xipa’l i Censa’l que ja s’ha dut a terme a 4 localitats de la comarca. Sant Cebrià de Vallalta ha estat un d’aquests municipis on, sota la supervisió directa de la policia local, s’ha realitzat el control de 215 gossos visitant casa per casa. D’aquests, 75 ja complien la normativa: estaven corresponentment censats i portaven el xip identificador. La resta, 140, han estat xipats i censats gràcies a la campanya. Dels 140 animals de Sant Cebrià de Vallalta que han estat identificats, 45 van fer servir els veterinaris que col·laboraven amb el
Xipa’l i Censa’l
i 95 han estat xipats per veterinaris externs. Durant el 2007, 45 gossos i 9 gats van arribar al CAAD Maresme procedents de Sant Cebrià de Vallalta. Uns van ser abandonats i altres s’havien perdut. Finalment, 18 d’aquests gossos van poder ser trobats i recuperats pels seus propietaris. L’ajuntament de Sant Cebrià de Vallalta confia que a partir d’aquesta campanya d’identificació de mascotes es reduexin substancialment els abandonaments de mascotes en el seu terme municipal i ja ha anunciat la seva voluntat al CAAD Maresme de continuar realitzant campanyes de sensibilització sobre la tinença responsable d’animals domèstics similars. Podeu veure els animals que hi ha acollits al CAAD Maresme a l’espera de ser adoptats,
clicant aquí