Formació a professionals de la comarca amb motiu del Dia Internacional de la Dona

El passat divendres dia 11 de març, el SIAD Maresme i el SIE Mataró-Maresme van organitzar conjuntament una jornada de formació dirigida a professionals de la comarca que treballen amb dones i menors, a la sala de plens del Consell Comarcal del Maresme. La jornada estava dedicada a tractar les últimes reformes legals en matèria de dones i menors amb la finalitat d’actualitzar la informació de professionals en aquests dos àmbits i resoldre dubtes i inquietuds.

La jornada va estar presentada per la sra. Mònica Palacin, vice-presidenta del Consell Comarcal del Maresme i va anar a càrrec de la sra. Leonor Valencià Nuñez, directora i advocada del SIE Mataró-Maresme i de la sra. Jennifer Àlvarez Ruiz advoacada del SIAD Maresme.

L’acte va constar de dues parts, una teròrica on es va presentar els canvis les novetats legalos i una part pràctica en al que es van estudair casos concrets. Hi van assistir una quarentena de professionals de diferents serveis de la comarca i fora de la comarca.