Formació especialitzada en emprenedoria

Oferim un calendari de formació anual en l’àmbit de l’empresa per tal que la persona emprenedora adquireixi els coneixements i les competències necessàries per gestionar i liderar el seu projectes empresarial.

qui pot utilitzar el servei

La ciutadania: persones emprenedores i públic en general que tenen una idea de negoci.

Les empreses i entitats: empreses i iniciatives empresarials del Maresme.

requisits d’accés i mecanismes de sol·licitud

Formulari d’inscripció de cada acció formativa que es va publicant en el moment que s’activa un curs

cost per al destinatari

Hi ha formacions que estan subvencionades al 100% i altres que es regeixen per l’Ordenança Fiscal núm.9, reguladora del preu públic per a les accions formatives del Consell Comarcal del Maresme, publicada en el BOPB de data 21 de març de 2019, en el seu article 3, punt 3, s’estipula que les accions formatives finançades en part, per altres administracions i/o organismes tindran un cost de 2 EUR/h.