Gestió financera per a Fundacions, Associacions i Cooperatives

Nova data d’inici: 7 d’abril de 2016. Inscripcions obertes. Places limitades.

Objectius

Que els participants coneguin els conceptes i terminología clau del llenguatge financer relacionat amb els projectes, comprenguin i analitzin els estats bàsics comptables, i que aprenguin a realitzar pressupostos de projectes i a fer el seu seguiment, detectant les seves desviacions i prenent les decisions adequades per a corregir-lo.

Contingut Curs pràctic on mitjançant metodologia de coaching, ajudarà als particpants a fer un auto diagnosi sobre el domini de le competències necessàries, pas clau per a poder-les millorar. Es faran simulacions i anàlisi de situacions quotidianes en les que els alumnes hauran d’aplicar les competències apreses. També es farà un seguiment de la implementació de l’aprenentatge entre sessió i sessió. Referència GestioFinancera/gener’16 Públic Caps de projectes i tècnics d’entitats del tercer sector. Modalitat Presencial Dates: Dijous 7, 14 i 21 d’abril de 2016 Horari 16h a 19h Hores 9 Lloc Sala de Plens del Consell Comarcal del Maresme (Pl. Miquel Biada, 1) davant mateix de l’estació Renfe. Població Mataró 08301 Dates d’inscripció 2015-11-19 Data fi d’inscripció 2016-03-24 Nombre de places Mínim 13 i màxim 25 Requisits d’accés Per ordre d’inscripció. Com s’ha de fer la inscripció

A través del següent formulari: http://www.ccmaresme.cat/formulari.php?id=11446

Cost

Aquest curs està subjecte a Preu Públic de 45€ (segons Ordenança nº 22 del CCM).

Forma de pagament Un cop realitzada la inscripció, el CCM farà arribar via email la carta de pagament corresponent. Entitat que realitza la formació Útil, Assessorament, Projectes, Docència. Contacte

Maresme Capacita, Consell Comarcal del Maresme

93 741 11 75

maresmecapacita@ccmaresme.cat

Organitzen i col·laboren:

Maresme Capacita, Consell Comarcal del Maresme
Empresa Útil

Programa 1-El punt de partida: la planificació econòmica/ 2-Elaboració i control del pressupost del projecte-programa/ 3-Els costos directes i els costos d’estructura/ 4-Seguiment i control de despeses/ 5-Marge de projectes-programes/ 6-Documentació eficient per la presa de decisions i reporting a Patronat, Protectorat i Administracions Públiques/ 7-Planificació adequada involucrant les persones claus de l’organització.