Habilitats directives

La Diputació de Barcelona posa a l’abast dels empresaris aquesta aplicació d‘Habilitats directives, que consta de 2 parts:


 * El test d’habilitats directives per ajudar a conèixer millor les fortaleses i febleses com a empresaris i empresàries


 * L’entrenador d’habilitats directives que aporta coneixements per millorar 16 habilitats i competències


 Podeu descarregar l’aplicactiu en aquest enllaç.