Inauguració de la urbanització de la part alta de la Riera Gavarra, rotonda el.líptica i Pla de les Fonts de Canet de Mar

Diumenge 19 de gener de 2003
12.00 hores
Pla de les Fonts (Zona Salat-Busquets)


La inauguració oficial anirà a càrrec de l´Hble. Sr. Felip Puig, conseller de Política Territorial i Obres Públiques de la Generalitat de Catalunya i de l´Il.lm Sr. Joaquim Mas, alcalde de Canet de Mar.


Les autoritats visitaran tota la zona i acabaran el recorregut davant el Pla de les Fonts, on hi tindrà lloc l´acte inaugural.


Canet de Mar, 14 de gener de 2003