Indicacions i preguntes freqüents adreçades a la ciutadania i a les persones treballadores davant el COVID-19

En aquest document us facilitem les indicacions específiques per poder realitzar alguns tràmits amb les Oficines de treball i el SEPE. 


 

Són moltes les persones que han vist afectada la seva vida laboral a causa del COVID-19.  Per tal d’informar-les i orientar-les en aquest impàs de temps hem elaborat un document amb les preguntes més freqüents que ens han arribat i les indicacions per poder realitzar certs tràmits amb les Oficines de treball o el SEPE.


Podeu trucar al nou telèfon gratuit del SOC per a tràmits i consultes al 900 800 046. Truqueu si teniu dubtes en relació amb donar d’alta una demanda d’ocupació, la Renda Garantida de Ciutadania i altres tràmits i/o consultes que normalment es fan des d’una Oficina de Treball. INDICACIONS I PREGUNTES FREQÜENTS ADREÇADES A LA CIUTADANIA I A LES PERSONES TREBALLADORES DAVANT LA CRISI SANITÀRIA OCASIONADA PEL COVID-19Preguntes en relació amb les Oficines de Treball:


• Es recorda a la ciutadania la prohibició per desplaçar-se excepte en determinats casos. Les Oficines de Treball no han estat determinades com un dels supòsits autoritzats pel Decret d’estat d’alarma aprovat pel Govern i, per tant, no s’hi pot anar presencialment.


• Les Oficines de Treball romandran tancades al públic fins a nou avís i totes les cites prèvies que havien estat concedides quedaran anul·lades i les oficines de treball les reprogramaran en el moment en què sigui possible.


• Els tràmits i/o gestions relacionats amb les oficines de treball es podran fer de forma telemàtica i telefònicament.A continuació us facilitem algunes indicacions per la realització dels tràmits més rellevants:


     – ALTA DE LA DEMANDA D’OCUPACIÓ


Les inscripcions d’ocupació es podran fer trucant al telèfon de l’oficina de treball o bé enviant un correu electrònic, i es posaran en contacte amb la persona. Les oficines de treball de la Comarca del Maresme són:


OFICINA ALT MARESME


Població: PINEDA DE MAR


Telèfons de contacte: 937629370/ 937629372


E-mail: otg_altmaresme.soc@gencat.catOFICINA MATARÓ I – RONDES


Població: MATARÓ


Telèfons de contacte: 937416560/ 937416562


E-mail: otg_matarorondes.soc@gencat.catOFICINA PREMIÀ DE MAR


Població: PREMIÀ DE MAR


Telèfons de contacte: 937905608/ 937909166/ 937905366


E-mail: ot_premia.soc@gencat.catOFICINA BADALONA CASAGEMES


Població: BADALONA


Telèfon de contacte: 935545370


E-mail: otg_casagemes.soc@gencat.cat


     – RENOVACIÓ DE LA DEMANDA D’OCUPACIÓ


Les renovacions de la demanda d’ocupació queden automàticament prorrogades des del dia 10 de març i/o es realitzaran d’ofici si prèviament la persona havia estat inscrit com a demandant d’ocupació.


     – PRESTACIÓ I SUBSIDI


Es garantiran els drets de les persones beneficiàries i sol·licitants de les prestacions. No es tindran en compte els terminis establerts per sol·licitar les prestacions, de forma que no es perjudiqui cap dret.


Els tràmits relacionats amb les prestacions es poden fer de forma telemàtica, tal com estableix el web del SEPE, i telefònicament.


Enllaç a la pàgina web del SEPE:
https://sede.sepe.gob.es/contenidosSede/generico.do?pagina=proce_ciudadanos/


Telèfon de contacte del SEPE: 936190998 / 900 81 24 00


     – EXPEDIENT DE REGULACIÓ TEMPORAL D’OCUPACIÓ (ERTO) PER “FORÇA MAJOR VINCULADA AL COVID-19”


Si l’empresa ha acreditat que l’ERTO és per causa de força major vinculada al coronavirus, la persona treballadora afectada no haurà de realitzar cap tràmit per cobrar la prestació d’atur. El Govern ha establert que tota persona treballadora afectada per una suspensió de treball, independentment del temps que hagi cotitzat abans d’aquesta circumstància, tindrà dret a cobrar el 70% de la base reguladora del seu sou. Per tant, el SEPE procedirà a donar de baixa d’ofici com a ocupat a la persona treballadora afectada i procedirà a la tramitació de la seva prestació que cobrarà a final de mes.


     – ALTRES EXPEDIENTS DE REGULACIÓ D’OCUPACIÓ (ERO o ERTO)


Si l’empresa ha tramitat un expedient de regularització d’ocupació, ja sigui un ERTO o un ERE, per altres causes que no siguin la de força major, la persona treballadora afectada haurà de posar-se en contacte de forma telemàtica o telefònica amb el SEPE per gestionar els tràmits corresponents.


Enllaç a la pàgina web del SEPE:

https://sede.sepe.gob.es/portalSedeEstaticos/flows/gestorContenidos?page=sv 00A


Telèfon de contacte del SEPE: 936190998 / 900 81 24 00


Podeu descarregar aquest document en PDF: 


 ___________________________________________________________________