Sessió informativa sobre les subvencions a joves que posin en marxa una activitat econòmica

Dimecres 1 de juliol a les 12:30h

El passat 11 de juny es va obrir la convocatòria 2020 de subvencions a joves de 18 a 30 anys que hagin iniciat una activitat econòmica o estiguin a punt de fer-ho. Aquestes subvencions del Departament de Treball, Afers Socials i Famílies té com a objectiu afavorir l’autoocupació de les persones joves que s’hagin donat d’alta com a autònom i estiguin inscrites en el programa de Garantia juvenil. L’ajut pot arribar als 10.000 euros.

Aquest any, excepcionalment, només es pot fer la tramitació online i el termini finalitza el 15 de setembre de 2020.

El servei d’Emprenedoria del Consell Comarcal del Maresme ha programat, dins de la Setmana de l’Emprenedoria del Maresme, una sessió informativa sobre aquesta convocatòria

La sessió informativa, que es farà telemàticament dimecres, 1 de juliol a les 12.30h comptarà amb la presència de personal tècnic dels Serveis Territorials de Barcelona del Departament de Treball, Afers Socials i Famílies de la Generalitat de Catalunya que explicaran els requisits i condicions per accedir a la subvenció, així com els passos a seguir per presentar la sol·licitud, atendran consultes i resoldran els dubtes que puguin sorgir.

Per assisitir-hi cal INSCRIPCIÓ PRÈVIA omplenant AQUEST FORMULARI

//

Clàusula de tractament de les dades personals i d’ús d’imatge

En compliment del què disposa la normativa vigent en matèria de protecció de dades personals (Reglament (UE) 2016/679 de 27 d’abril de 2016 (RGPD), la Llei Orgànica 3/2018 de 5 de desembre (LOPDGDD) i el dret a la pròpia imatge (Llei Orgànica 1/1982 de 5 de maig) els informem que el Consell Comarcal del Maresme, per a portar a terme aquesta formació haurà d’efectuar fotografies o captures de pantalla durant la connexió online on poden ser identificables amb la finalitat de poder justificar la realització d’aquesta activitat formativa a fi i efecte d’obtenir subvencions por part d’organismes públics. Així mateix, es tractaran les seves dades personals (nom, cognoms, adreça de correu electrònic, telèfon) per a oferir el servei de formació amb finalitzats organitzatives i administratives. Aquestes dades es conservaran mentre duri la finalitat per a la què s’han obtingut i sempre que no exerceixi el dret que els empara. No es comunicaran a tercers, exceptuant por obligació legal o a fi i efecte de justificar i obtenir subvencions per a la realització de l’activitat formativa, ni tampoc es realitzarà cap transferència internacional de dades sense el seu consentiment previ. Una cop les dades personals incloses les imatges ja no siguin necessàries, aquestes es guardaran degudament bloquejades amb les mesures de seguretat pertinents. Així mateix, els informem que tenen dret a sol·licitar l’accés, rectificació, portabilitat i supressió de les dades, la limitació i oposició al seu tractament dirigint-se al Consell Comarcal del Maresme amb seu a Mataró, Plaça de Miquel Biada, núm. 1, correu electrònic maresme@ccmaresme.cat juntament amb una fotocòpia del seu DNI o document anàleg en dret, indicant el tipus de dret que volen exercir. Tenen dret a retirar el consentiment cedit en qualsevol moment. La retirada del consentiment no afectarà a la licitud del tractament efectuat prèviament. També tenen dret a presentar una reclamació, si consideren que el tractament de dades personals no s’ajusta a la normativa vigent, davant l’Autoritat de control (www.agpd.es). Amb la signatura del present document, el sota signant es considera informat i atorga el seu consentiment per a el tractament mencionat. Nom i cognoms participant: DNI: Signatura Data

Llegeix la nostra POLÍTICA DE PRIVACITAT

https://www.ccmaresme.cat/politica-de-privacitat-i-proteccio-de-dades/

Inscripció a la XX Setmana de l’emprenedoria

//

Clàusula de tractament de les dades personals i d’ús d’imatge

En compliment del què disposa la normativa vigent en matèria de protecció de dades personals (Reglament (UE) 2016/679 de 27 d’abril de 2016 (RGPD), la Llei Orgànica 3/2018 de 5 de desembre (LOPDGDD) i el dret a la pròpia imatge (Llei Orgànica 1/1982 de 5 de maig) els informem que el Consell Comarcal del Maresme, per a portar a terme aquesta formació haurà d’efectuar fotografies o captures de pantalla durant la connexió online on poden ser identificables amb la finalitat de poder justificar la realització d’aquesta activitat formativa a fi i efecte d’obtenir subvencions por part d’organismes públics. Així mateix, es tractaran les seves dades personals (nom, cognoms, adreça de correu electrònic, telèfon) per a oferir el servei de formació amb finalitzats organitzatives i administratives. Aquestes dades es conservaran mentre duri la finalitat per a la què s’han obtingut i sempre que no exerceixi el dret que els empara. No es comunicaran a tercers, exceptuant por obligació legal o a fi i efecte de justificar i obtenir subvencions per a la realització de l’activitat formativa, ni tampoc es realitzarà cap transferència internacional de dades sense el seu consentiment previ. Una cop les dades personals incloses les imatges ja no siguin necessàries, aquestes es guardaran degudament bloquejades amb les mesures de seguretat pertinents. Així mateix, els informem que tenen dret a sol·licitar l’accés, rectificació, portabilitat i supressió de les dades, la limitació i oposició al seu tractament dirigint-se al Consell Comarcal del Maresme amb seu a Mataró, Plaça de Miquel Biada, núm. 1, correu electrònic maresme@ccmaresme.cat juntament amb una fotocòpia del seu DNI o document anàleg en dret, indicant el tipus de dret que volen exercir. Tenen dret a retirar el consentiment cedit en qualsevol moment. La retirada del consentiment no afectarà a la licitud del tractament efectuat prèviament. També tenen dret a presentar una reclamació, si consideren que el tractament de dades personals no s’ajusta a la normativa vigent, davant l’Autoritat de control (www.agpd.es). Amb la signatura del present document, el sota signant es considera informat i atorga el seu consentiment per a el tractament mencionat. Nom i cognoms participant: DNI: Signatura Data

Llegeix la nostra POLÍTICA DE PRIVACITAT

https://www.ccmaresme.cat/politica-de-privacitat-i-proteccio-de-dades/

Sóc autònom/a: com afronto la gestió del meu negoci en temps de Covid-19?

En els últims mesos estem sent receptors d’una gran quantitat de normatives i mesures que afecten a la gestió del treball autònom a causa de la Covid-19.

De tots els aspectes que regulen aquestes lleis, hi ha alguns que poden passar desapercebuts o que, fins i tot, poden quedar eclipsats per altres grans titulars però que, no obstant això, són aspectes que si no es coneixen no poden arribar a gaudir-se o a evitar-se. Aquesta formació tracta d’abordar aquestes qüestions per a què la persona autònoma estigui informada per endavant i, arribat el cas, sàpiga com actuar. També s’informarà de les utilitats dels sistemes d’identificació digital com una solució per a realitzar totes les tramitacions en la gestió del negoci.

A més la informació que es facilitarà durant les sessions estarà totalment actualitzada, incloent les novetats legislatives que es produeixin fins a la data d’impartició.


dates

8, 9, 11 i 12 de juny de 2020

lloc

Online

horari

8 i 9 de juny. de 15:30h a 18:00h

11 de juny: de 15:30h a 17:30h

12 de juny: de 10:00h a 12:00h

preu

18 euros

durada

9 hores

Dades laborals i de formació

Dades de l'empresa

Com us heu assabentat d'aquest curs?

Clàusula de tractament de les dades personals i d’ús d’imatge

En compliment del què disposa la normativa vigent en matèria de protecció de dades personals (Reglament (UE) 2016/679 de 27 d’abril de 2016 (RGPD), la Llei Orgànica 3/2018 de 5 de desembre (LOPDGDD) i el dret a la pròpia imatge (Llei Orgànica 1/1982 de 5 de maig) els informem que el Consell Comarcal del Maresme, per a portar a terme aquesta formació haurà d’efectuar fotografies o captures de pantalla durant la connexió online on poden ser identificables amb la finalitat de poder justificar la realització d’aquesta activitat formativa a fi i efecte d’obtenir subvencions por part d’organismes públics. Així mateix, es tractaran les seves dades personals (nom, cognoms, adreça de correu electrònic, telèfon) per a oferir el servei de formació amb finalitzats organitzatives i administratives. Aquestes dades es conservaran mentre duri la finalitat per a la què s’han obtingut i sempre que no exerceixi el dret que els empara. No es comunicaran a tercers, exceptuant por obligació legal o a fi i efecte de justificar i obtenir subvencions per a la realització de l’activitat formativa, ni tampoc es realitzarà cap transferència internacional de dades sense el seu consentiment previ. Una cop les dades personals incloses les imatges ja no siguin necessàries, aquestes es guardaran degudament bloquejades amb les mesures de seguretat pertinents. Així mateix, els informem que tenen dret a sol·licitar l’accés, rectificació, portabilitat i supressió de les dades, la limitació i oposició al seu tractament dirigint-se al Consell Comarcal del Maresme amb seu a Mataró, Plaça de Miquel Biada, núm. 1, correu electrònic maresme@ccmaresme.cat juntament amb una fotocòpia del seu DNI o document anàleg en dret, indicant el tipus de dret que volen exercir. Tenen dret a retirar el consentiment cedit en qualsevol moment. La retirada del consentiment no afectarà a la licitud del tractament efectuat prèviament. També tenen dret a presentar una reclamació, si consideren que el tractament de dades personals no s’ajusta a la normativa vigent, davant l’Autoritat de control (www.agpd.es). Amb la signatura del present document, el sota signant es considera informat i atorga el seu consentiment per a el tractament mencionat. Nom i cognoms participant: DNI: Signatura Data

Potencia el teu negoci a Internet i a les xarxes socials.

Us heu preguntat mai la importància de tenir presència a Internet i a les xarxes socials quan ets un petit negoci local i els recursos econòmics i el temps no et sobren?


La Crisi del Covid-19 ens obliga a reinventar els nostres negocis i a fer-los visibles a través de les xarxes socials. Tots els negocis que vulguin créixer haurien de desenvolupar la seva presència online. En aquest curs aprendreu les eines necessàries per a potenciar el vostre negoci en el món digital i com treure-li el màxim profit.

dates

25, 26, 27 i 28 de maig de 2020

lloc

Online

horari

de 16:00h a 18:00h

preu

16 euros

durada

8 hores

Dades laborals i de formació

Dades de l'empresa

Com us heu assabentat d'aquest curs?

Clàusula de tractament de les dades personals i d’ús d’imatge

En compliment del què disposa la normativa vigent en matèria de protecció de dades personals (Reglament (UE) 2016/679 de 27 d’abril de 2016 (RGPD), la Llei Orgànica 3/2018 de 5 de desembre (LOPDGDD) i el dret a la pròpia imatge (Llei Orgànica 1/1982 de 5 de maig) els informem que el Consell Comarcal del Maresme, per a portar a terme aquesta formació haurà d’efectuar fotografies o captures de pantalla durant la connexió online on poden ser identificables amb la finalitat de poder justificar la realització d’aquesta activitat formativa a fi i efecte d’obtenir subvencions por part d’organismes públics. Així mateix, es tractaran les seves dades personals (nom, cognoms, adreça de correu electrònic, telèfon) per a oferir el servei de formació amb finalitzats organitzatives i administratives. Aquestes dades es conservaran mentre duri la finalitat per a la què s’han obtingut i sempre que no exerceixi el dret que els empara. No es comunicaran a tercers, exceptuant por obligació legal o a fi i efecte de justificar i obtenir subvencions per a la realització de l’activitat formativa, ni tampoc es realitzarà cap transferència internacional de dades sense el seu consentiment previ. Una cop les dades personals incloses les imatges ja no siguin necessàries, aquestes es guardaran degudament bloquejades amb les mesures de seguretat pertinents. Així mateix, els informem que tenen dret a sol·licitar l’accés, rectificació, portabilitat i supressió de les dades, la limitació i oposició al seu tractament dirigint-se al Consell Comarcal del Maresme amb seu a Mataró, Plaça de Miquel Biada, núm. 1, correu electrònic maresme@ccmaresme.cat juntament amb una fotocòpia del seu DNI o document anàleg en dret, indicant el tipus de dret que volen exercir. Tenen dret a retirar el consentiment cedit en qualsevol moment. La retirada del consentiment no afectarà a la licitud del tractament efectuat prèviament. També tenen dret a presentar una reclamació, si consideren que el tractament de dades personals no s’ajusta a la normativa vigent, davant l’Autoritat de control (www.agpd.es). Amb la signatura del present document, el sota signant es considera informat i atorga el seu consentiment per a el tractament mencionat. Nom i cognoms participant: DNI: Signatura Data

La protecció de dades en les relacions comercials online

Internet ja era la base de molts negocis en les relacions amb els seus clients. Aquest sistema s’ha incrementat arrel de la situació provocada per la pandèmia de la COVID-19 i, tot indica, que en el futur més immediat continuarà creixent.

En aquest curs que organitza el Servei d’emprenedoria del Consell Comarcal del Maresme facilitem informació sobre el tractament de les dades personals que recull l’empresa. Quines eines es poden utilitzar i quines mesures de seguretat s’han de prendre des del moment que es recullen fins que es cancel·len

dates

19 i 21 de maig de 2020

lloc

Online (Meet de Google)

horari

de 16:00h a 18:00h

preu

8 euros

durada

4 hores

Puc ser una cooperativa? Avantatges i potencialitats per a associacions, empreses i professionals autònoms

programa:

12 de maig:

  • Introducció a l’Economia Social i Solidària
  • La cooperativa: règim jurídic, règim econòmic, règim laboral

14 de maig:

El procés de transformació:

  • Si sóc una associació o una empresa
  • Si sóc autònom/a o un conjunt d’autònoms

Exemples d’empreses que hagin fet aquest procés de transformació

Torn obert de preguntes

dates

12 i 14 de maig de 2020

lloc

Online

horari

de 16:00h a 18:00h

preu

gratuït

durada

4 hores

inscripcions

Formulari

Indicacions i preguntes freqüents adreçades a la ciutadania i a les persones treballadores davant el COVID-19

En aquest document us facilitem les indicacions específiques per poder realitzar alguns tràmits amb les Oficines de treball i el SEPE. 


 

Són moltes les persones que han vist afectada la seva vida laboral a causa del COVID-19.  Per tal d’informar-les i orientar-les en aquest impàs de temps hem elaborat un document amb les preguntes més freqüents que ens han arribat i les indicacions per poder realitzar certs tràmits amb les Oficines de treball o el SEPE.


Podeu trucar al nou telèfon gratuit del SOC per a tràmits i consultes al 900 800 046. Truqueu si teniu dubtes en relació amb donar d’alta una demanda d’ocupació, la Renda Garantida de Ciutadania i altres tràmits i/o consultes que normalment es fan des d’una Oficina de Treball. INDICACIONS I PREGUNTES FREQÜENTS ADREÇADES A LA CIUTADANIA I A LES PERSONES TREBALLADORES DAVANT LA CRISI SANITÀRIA OCASIONADA PEL COVID-19Preguntes en relació amb les Oficines de Treball:


• Es recorda a la ciutadania la prohibició per desplaçar-se excepte en determinats casos. Les Oficines de Treball no han estat determinades com un dels supòsits autoritzats pel Decret d’estat d’alarma aprovat pel Govern i, per tant, no s’hi pot anar presencialment.


• Les Oficines de Treball romandran tancades al públic fins a nou avís i totes les cites prèvies que havien estat concedides quedaran anul·lades i les oficines de treball les reprogramaran en el moment en què sigui possible.


• Els tràmits i/o gestions relacionats amb les oficines de treball es podran fer de forma telemàtica i telefònicament.A continuació us facilitem algunes indicacions per la realització dels tràmits més rellevants:


     – ALTA DE LA DEMANDA D’OCUPACIÓ


Les inscripcions d’ocupació es podran fer trucant al telèfon de l’oficina de treball o bé enviant un correu electrònic, i es posaran en contacte amb la persona. Les oficines de treball de la Comarca del Maresme són:


OFICINA ALT MARESME


Població: PINEDA DE MAR


Telèfons de contacte: 937629370/ 937629372


E-mail: otg_altmaresme.soc@gencat.catOFICINA MATARÓ I – RONDES


Població: MATARÓ


Telèfons de contacte: 937416560/ 937416562


E-mail: otg_matarorondes.soc@gencat.catOFICINA PREMIÀ DE MAR


Població: PREMIÀ DE MAR


Telèfons de contacte: 937905608/ 937909166/ 937905366


E-mail: ot_premia.soc@gencat.catOFICINA BADALONA CASAGEMES


Població: BADALONA


Telèfon de contacte: 935545370


E-mail: otg_casagemes.soc@gencat.cat


     – RENOVACIÓ DE LA DEMANDA D’OCUPACIÓ


Les renovacions de la demanda d’ocupació queden automàticament prorrogades des del dia 10 de març i/o es realitzaran d’ofici si prèviament la persona havia estat inscrit com a demandant d’ocupació.


     – PRESTACIÓ I SUBSIDI


Es garantiran els drets de les persones beneficiàries i sol·licitants de les prestacions. No es tindran en compte els terminis establerts per sol·licitar les prestacions, de forma que no es perjudiqui cap dret.


Els tràmits relacionats amb les prestacions es poden fer de forma telemàtica, tal com estableix el web del SEPE, i telefònicament.


Enllaç a la pàgina web del SEPE:
https://sede.sepe.gob.es/contenidosSede/generico.do?pagina=proce_ciudadanos/


Telèfon de contacte del SEPE: 936190998 / 900 81 24 00


     – EXPEDIENT DE REGULACIÓ TEMPORAL D’OCUPACIÓ (ERTO) PER “FORÇA MAJOR VINCULADA AL COVID-19”


Si l’empresa ha acreditat que l’ERTO és per causa de força major vinculada al coronavirus, la persona treballadora afectada no haurà de realitzar cap tràmit per cobrar la prestació d’atur. El Govern ha establert que tota persona treballadora afectada per una suspensió de treball, independentment del temps que hagi cotitzat abans d’aquesta circumstància, tindrà dret a cobrar el 70% de la base reguladora del seu sou. Per tant, el SEPE procedirà a donar de baixa d’ofici com a ocupat a la persona treballadora afectada i procedirà a la tramitació de la seva prestació que cobrarà a final de mes.


     – ALTRES EXPEDIENTS DE REGULACIÓ D’OCUPACIÓ (ERO o ERTO)


Si l’empresa ha tramitat un expedient de regularització d’ocupació, ja sigui un ERTO o un ERE, per altres causes que no siguin la de força major, la persona treballadora afectada haurà de posar-se en contacte de forma telemàtica o telefònica amb el SEPE per gestionar els tràmits corresponents.


Enllaç a la pàgina web del SEPE:

https://sede.sepe.gob.es/portalSedeEstaticos/flows/gestorContenidos?page=sv 00A


Telèfon de contacte del SEPE: 936190998 / 900 81 24 00


Podeu descarregar aquest document en PDF: 


 ___________________________________________________________________

“DONES EMPRENEDORES I EMPRESÀRIES” FORMACIÓ 2020

 


Cinc cursos específics pensat i dirigits a dones emprenedores i empresàries, amb la voluntat d’apoderar-les i fer-les més visibles en l’àmbit empresarial.

El Servei d’Emprenedoria del Consell Comarcal del Maresme inicia aquest proper mes d’abril el seu calendari anual d’accions formatives.


Dins del ventall de formacions previstes, hem inclòs cinc cursos específics pensats i dirigits a dones emprenedores i empresàries, amb la voluntat d’apoderar-les i fer-les més visibles en l’àmbit empresarial.


Cada any, selecionem per aquest projecte d’emprenedoria femenina diferents temàtiques a tractar, com ara: la fidelització de la clientela, el posicionament al mercat del producte i el servei, la gestió financera, entre d’altres.


La durada habitual d’aquests cursos és d’1 sessió de 4 hores, en horari de matins i s’imparteixen sempre a les instal·lacions del Consell Comarcal. Les inscripcions s’obren uns dies abans de la seva data d’inici i es fa una difusió especifica per a cada acció formativa. 


Estava previst iniciar les primeres formacions durant el mes de març però la situació actual ha provocat un ajornament previst de moment pel mes d’abril, en espera de possibles canvis si calgués.


Us avancem les primeres previstes:  • 24 d’abril: “Atraure, retenir i fidelitzar als clients” de 9:30h a 13:30h

  • 30 d’abril: “Posiciona i diferencia el teu producte o servei” de 9:30h a 13:30h


Us convidem a consultar el calendari d’activitats formatives 2020


Si teniu qualsevol consulta us atendrem al següent correu electrònic: emprenedoria@ccmaresme.cat

CALENDARI D’ACTIVITATS FORMATIVES D’EMPRENEDORIA 2020

 


El Servei d’Emprenedoria del Consell Comarcal del Maresme té previst iniciar al mes d’abril el seu calendari anual d’activitats formatives adreçades a persones emprenedores, autonòms/es i empresaris/es.

El Servei d’Emprenedoria del Consell Comarcal del Maresme preveu posar novament en marxa la seva programació formativa. A partir del mes d’abril s’han programat diversos accions formatives que facilitin la millora de les capacitats del teixit empresarial de la comarca. 


Durant tot l’any s’ofereixen un ventall de cursos, tallers i sessions formatives encaminades a l’aportació de coneixement i aprofundiment de temàtiques actuals relatives a l’àmbit empresarial i tecnològic; es tracta de propostes que pretenen respondre a necessitats detectades així com també a demandes rebudes, i que siguin d’interès per a diferents activitats empresarials. 


En aquest sentit, l’oferta formativa d’aquest 2020 s’adreça entre d’altres temes, a la utilització i aprofitament de les xarxes socials, la venda i la publicitat online, la gestió fiscal, la protecció de dades, l’economia circular, etc. La durada d’aquests cursos és d’ 1 a 4 sessions, d’entre 3 i 4 hores cadascuna, depenent de cada tema i dels seus continguts. La majoria tenen lloc en horari de tarda, i s’imparteixen sempre a les instal·lacions del Consell Comarcal. Les inscripcions s’obren uns dies abans de la seva data d’inici i es fa una difusió especifica per cada acció formativa. 


Les primeres formacions previstes per al mes d’abril* són:  • Com fer negoci a Internet i les xarxes socials: 14 i 16 d’abril, de 15:00h a 19:00h

  • Dissenyant la meva proposta de valor: 21 d’abril, de 15:00h a 19:00h

  • Què he de saber de l’economia circular per emprendre?: 28 d’abril, de 15:00h a 19:00hUs convidem a consultar el calendari d’activitats formatives 2020 Si teniu qualsevol consulta us atendrem al següent correu electrònic: emprenedoria@ccmaresme.cat

* La situació actual pot provocar un ajornament de les dates previstes.