Indústria Nàutica (Ref.1)

 
      
           


<p><em><strong>Aquest projecte està subvencionat pel Servei d´Ocupació de Catalunya i el Fons Social Europeu, d´acord amb el Programa d´ajuts a Projectes Innovadors i Experimentals, regulat per l´Ordre EMO/312/2012, de 8 d´octubre (DOGC núm. 6237 de 22/10/2012).</strong></em></p>
<p><img class=”nofloat” title=”logo Ocupació Generalitat” alt=”logo Ocupació Generalitat” src=”ARXIUS/LOGOS/OCUPACIO/GenEmpOcup_color_2_linies.jpg” width=”300″ height=”34″ />                                  <img class=”nofloat” title=”logo UE” alt=”logo UE” src=”ARXIUS/LOGOS/OCUPACIO/EU_FSE_amb_lema.jpg” width=”250″ height=”58″ /></p>
<p> </p>
<p> </p>
<p> </p>