Informació bàsica sobre la Garantia Juvenil

La Garantia Juvenil és una iniciativa Europea de lluita contra l’atur juvenil per garantir que tots els joves menors de 25 anys, tant si estan inscrits en el serveis públics d’ocupació com si no, rebin una oferta concreta (de feina, de formació o de període de pràctiques) en un període de temps de 4 mesos des que va acabar la formació o es va iniciar el període a l’atur. {X}

Per tenir accés al programa s’han de complir uns requisits i donar-se prèviament d’alta al sistema. A partir del dia 7 de juliol, està en funcionament la web que el Ministerio de Empleo y Seguridad Social ha habilitat per informar del programa i mitjançant la qual els joves que hi vulguin format part s’hi hauran d’inscriure  http://www.empleo.gob.es/es/garantiajuvenil/home.html

Procediment d’inscripció

El procediment d’inscripció s’ha establert essencialment telemàtic, tot i que es podrà demanar l’usuari i contrasenya mitjançant la presentació de la petició en format paper a qualsevol oficina de registre: http://www.empleo.gob.es/es/garantiajuvenil/document/formulario_usuario_app.pdf 

I els joves en risc d’exclusió social o amb algun tipus de discapacitat (condicions certificades) podran fer-ho en punts d’atenció presencial mitjançant un formulari http://www.empleo.gob.es/es/garantiajuvenil/document/formulario_inscripcion.pdf

Regulació

Us informem també que el Sistema Nacional de Garantia Juvenil a Espanya així com el procés d’atenció dels seus beneficiaris queda regulat  Reial Decret Llei  8/2014, de 4 de julio, de aprobación de medidas urgentes para el crecimiento, la competitividad y la eficiencia.

Des de la direcció General de Joventut s’hi està treballant, conjuntament  amb Servei d’Ocupació de Catalunya i d’altres Departaments de la Generalitat afectats així com amb la interlocució de l’Estat per acabar de dissenyar l’operativa del programa a Catalunya. Per a dubtes concrets podeu fer-los arribar a la bústia de xarxasij.bsf@gencat.cat