Ordre del Dia del Consell d’Alcaldes que se celebrarà el 15 de juliol

A les 17:00h

ORDRE DEL DIA

0. Aprovació, si s’escau, de l’acta de la sessió ordinària del Consell d’Alcaldes de data 18 de març de 2014.

1. Presentació a càrrec dels responsables de la Regió Policial Metropolitana Nord dels Mossos d’Esquadra, de temes relacionats amb les seves competències.

2. Presentació de la nova configuració comarcal del Diari Punt Avui, a càrrec del Sr. Xavier Xirgo, director del diari.

3. Explicació, a càrrec del gerent del Consell Comarcal, del conveni de col·laboració amb els ajuntaments que participen en els programes de treball i formació promoguts pel Servei d’Ocupació de Catalunya.

4. Presentació de les actuacions realitzades per la Mesa de Mobilitat del Consell Comarcal del Maresme.

5. Informes, precs i preguntes.