Informació de l’Organisme de Gestió Tributària de la Diputació de Barcelona

TANCAMENT DE L’OFICINA DE L’ORGANISME DE GESTIÓ TRIBUTÀRIA DE LA DIPUTACIÓ DE BARCELONA


D’acord amb l’estat d’alarma decretat pel Govern de l’Estat, i en aplicació de les mesures excepcionals que ha adoptat la Diputació de Barcelona, davant la situació generada per l’evolució del coronavirus COVID-19, i amb la finalitat de reduir al màxim la propagació de la malaltia, les instal·lacions de l’Organisme de Gestió Tributària (Oficines Centrals i Territorials i Punts d’Informació), romandran tancades mentres duri aquesta situació excepcional.

L’atenció al contribuent es mantindrà a través dels següents canals:Per conèixer les dates de finalització de pagament voluntari dels tributs, consulteu el web: www.orgt.diba.cat