Informes i dades sobre la situació laboral al Maresme


 

Report d’Atur


Anàlisi mensual de les dades de desocupació al Maresme i als 30 municipis de la comarca


CLIQUEU AQUÍ


 

Informes sociolaborals


Informes Informes trimestrals que analitzen diferents paràmetres com; població activa, ocupació, contractació, atur, estructura productiva…..


CLIQUEU AQUÍ


 

Sinistralitat laboral


Informes trimestrals sobre l’evolució de la sinistralitat laboral a la comarca


CLIQUEU AQUÍ


 

Contractes per ocupacions


Informe anual sobre les contractacions fetes al Maresmer per ocupacions


CLIQUEU AQUÍ