Inscripció a la sessió de formació en el Servei de Mobilitat Internacional Jove del Maresme

La sessió formativa tindrà lloc el dimarts 11 d’octubre de 9 a 14h a la seu del Consell Comarcal del Maresme. Es destina a totes aquelles persones de l’àmbit tècnic de joventut (referents i altres professionals) dels municipis que co-gestionen el servei de mobilitat jove al Maresme, amb l’objectiu que puguin conèixer les accions que oferim i utilitzar-les com a eina d’atenció als joves de la comarca.  

La formació es desplegarà en tres parts:

  • Aprofundiment en els àmbits de la mobilitat internacional jove i recursos existents en funció dels perfils d’usuari.
  • Descripció de les accions i funcionament del Servei, canals de comunicació interna, i procediments d’atenció / derivació. 
  • Part d’aplicació pràctica

Avís Legal