Inscripció al curs: Com crear la imatge del nostre comerç

Una vegada confirmada la plaça, és imprescindible la presentació de la documentació següent: fotocòpia del DNI, NIE o Passaport

AVÍS LEGAL:
Les vostres dades seran tractades d’acord amb el que estableix la LO 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal (BOE núm.298, de 14 de desembre de 1999).
En qualsevol cas, l’usuari/ la usuària podrà exercir els seus drets d’oposició, accés, rectificació i cancel·lació en compliment del que estableix la LOPD