Inscripció al curs: Comptabilitat bàsica

Una vegada confirmada la plaça és imprescindible la presentació de la documentació  següent:
Fotocòpia del DNI, NIE o Passaport

AVIS LEGAL