Inscripció al programa formatiu “OCUPA’T”

Curs: “Eines per a la creació i el bon funcionament d’empreses al voltant del comerç urbà”que es durà a terme del 3 al 13 de novembre de 2015

AVÍS LEGAL:
Les vostres dades seran tractades d’acord amb el que estableix la LO 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal (BOE núm.298, de 14 de desembre de 19999.
En qualsevol cas, l’usuari/ la usuària podrà exercir els seus drets d’oposició, accés, rectificació i cancel·lació en compliment del que estableix la LOPD