Ja tenim Llei de Polítiques de Joventut


Després d’un llarg procés iniciat el 2005, finalment, el passat 22 de setembre el Parlament de Catalunya va aprovar la Llei de Polítiques de joventut. La Llei desplega una competència exclusiva de la Generalitat de Catalunya que fins ara encara no estava desenvolupada, i reconeix el
Pla Nacional de Joventut de Catalunya
com a l’instrument que determina les línies, els eixos i els objectius de les polítiques de joventut a Catalunya, que es fonamenten la promoció de polítiques públiques que afavoreixin l’emancipació i la participació dels i les joves.
Entre d’altres aspectes la Llei reconeix de forma explícita la feina desenvolupada pels professionals i la resta d’administracions i entitats implicades en el desenvolupament de les polítiques de joventut, i en clarifica el seu paper, i estableix la creació del registre de serveis i equipaments juvenils de Catalunya i de la Xarxa Nacional d´Emancipació Juvenil. Us podeu descarregar el text sencer de la Llei clicant
aquí