Joves per l’Ocupació_ Consell comarcal del Maresme

Descripció del Programa: Accions d’orientació, tutorització, seguiment individualitzat, formació i pràctiques professionals en empreses.


  • Objectiu: Facilitar la inserció laboral i fomentar el retorn al sistema educatiu dels joves participants. 

  • Modalitats Formatives: Zelador/a sanitari, Auxiliar de Magatzem i Auxiliar de comerç polivalent.

  • Llista d’espera

  • Perfil de Joves: entre 16 a 24 anys (fins a 30 anys en cas de disposar de certificat de discapacitat igual o superior al 33%)

  • Requisits d’accés :

  1. Ser Beneficiari de Garantia Juvenil

  2. Estar inscrit al SOC com a demandants d’ocupació (DONO). 

  3. No tenir el graduat de la E.S.O. o amb graduat de la E.S.O. i sense estudis postobligatoris.
Com Apuntar-se ? 


1. Si  estàs inscrit a la Garantia Juvenil omplir les dades personals de l’interessat/a en el següent formulari.https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdIIMBeWEy5FNMm20pAf2W-REjqasM9NzWayeHEEBxsJkB9zg/viewform
 
2. Si  no estàs inscrit a la Garantia Juvenil omple les dades en el següent enllaç.