L’Ajuntament d’Argentona demana subvencions per potenciar la participació ciutadana

Com l´any passat demanem una subvenció de 2.440 EUROS (més de 400.000 pessetes) de la Diputació de Barcelona per fomentar la participació dels vilatans a la vida del municipi, i més concretament per a la organització de la reunió de poble d´aquest any 2003.


Es tracta de continuar avançant en la línia de informar a la població, buscar noves formes de participació directa, recollir les opinions, suggeriments i propostes de la ciutadania i fomentar la transparència informativa.

Ben cordialment

Antoni Soy
Alcalde i Regidor de Mitjans de Comunicació
Ajuntament d´Argentona