L’Ajuntament d’Argentona i els treballadors municipals signen el conveni

Avui dijous, 10 d´abril, els representants dels funcionaris i treballadors laborals i els representants de l´Ajuntament han signat l´Acord sobre condicions de treball del personal funcionari i el Conveni col·lectiu del personal laboral de l´Ajuntament d´Argentona.


Desprès d´una negociació en la que totes les parts han aconseguit una part dels seus objectius i han renunciat a algunes de les seves pretensions s´ha arribat a un acord definitiu. Avui, desprès de l´aprovació pel Ple Corporatiu del passat divendres, així com de l´aprovació per l´assemblea de funcionaris i de treballadors laborals, s´ha produït la firma formal dels acords. Ara, els acords es presentaran al Departament de Treball, Indústria, Comerç i Turisme per a la seva publicació en el DOGC (Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya).

Crec que, tots plegats, ens podem congratular de l´acord assolit i de la firma realitzada avui.

Ben cordialment,


Antoni Soy
Alcalde i Regidor de Mitjans de Comunicació