L’Ajuntament de Canet ha contractat un tècnic de Medi Ambient

Un dels objectius prioritaris marcats en el compromís electoral dels tres grups polítics de l´equip de govern, fou donar molta rellevància a la política mediambiental. Així, doncs, el primer pas que s´ha fet per treballar en aquesta direcció ha estat reforçar l´Àrea de Medi Ambient amb la contractació d´un tècnic en aquesta matèria, el senyor Miquel Carrión.


Tècnic especialista en recollida selectiva, el senyor Carrión tindrà, com a tasca principal, aconseguir que la deixalleria municipal funcioni com un veritable centre de selecció de residus. Amb aquest objectiu, es pretén convertir aquestes instal.lacions en realment efectives. Només així la població de Canet de Mar hi accedirà amb total normalitat i, començarà a prendre consciència de la importància de la recollida selectiva.

Miquel Carrión també serà el responsable, entre altres objectius marcats dins d´aquesta Àrea, de la política de parcs i jardins, un altre dels compromisos de l´equip de govern per aquests quatre anys, que fins ara no ha tingut un seguiment prou important.

L´objectiu primordial és aconseguir un poble respectuós amb el medi ambient; evidentment, el primer pas és posar-hi els mitjans necessaris des de la corporació. I això és el que s´ha començat a fer.