L´Ajuntament de Mataró comença la darrera fase del projecte de senyalització del trànsit amb plafons informatius

El Servei de Mobilitat de l´Ajuntament ha iniciat la quarta i darrera fase del projecte de senyalització aprovat pel Ple municipal al desembre de 1998, que consisteix en la instal·lació de plafons informatius destinats al trànsit. En concret, enguany es col·locaran 115 nous panells a diferents vials de la ciutat.


El pla de senyalització s´ha desenvolupat al llarg dels últims quatre anys i ha suposat una inversió global de 297.880,61 euros. Un cop estigui enllestida aquesta última fase s´hauran fixat a la ciutat 284 conjunts informatius d´entre un i sis indicadors de direcció.

Fases de la senyalització

El procés de senyalització va començar l´any 2000 i conclourà en aquest 2003. Les fases del projecte han estat:

Any 2000: 80 indicadors / Inversió 104.576,11 euros
Any 2001: 45 indicadors / Inversió 62.880,89 euros
Any 2002: 44 indicadors / Inversió 62.880,89 euros
Any 2003: 115 indicadors / Inversió 67.542,72 euros
Enguany els treballs han estat adjudicats a l´empresa Vitrex, que col·locarà els 115 plafons informatius a diferents indrets de la ciutat. Els panells estan realitzats en alumini, les lletres són de color negre i el fons és blanc, de material reflectant. La senyalització està subjectada a un pal telescòpic, que permet la incorporació de nous rètols simplement allargant el pal.