L´Ajuntament de Mataró presenta a la consellera d´Ensenyament l´acord del ple per garantir i millorar l´escolarització

Avui, dimarts 4 de març, l´alcalde, Manuel Mas, presenta a la consellera d´Ensenyament, Carme-Laura Gil, la moció formulada per tots els grups municipals en el darrer Ple que insta a la Generalitat de Catalunya a adoptar una actuació decidida per garantir l´acollida dels nouvinguts a l´escola i la ciutat, i una millor escolarització per a tot l´alumnat.


A l´entrevista amb la consellera hi assistiran també el president de l´Institut Municipal d´Educació, Sergi Bonamusa, i regidors de tots els grups municipals (CiU, PP i ICV).

La moció dóna suport al document presentat al consistori pel Moviment Educatiu del Maresme, la Federació d´Associacions de Pares d´Alumnes de Catalunya, el sindicat USTEC-STEs, i la Unió Territorial del Maresme de CCOO, en què plantegen la necessitat d´adaptar les escoles a les noves necessitats d´educació creades arran l´augment de població que té la ciutat per l´increment de la natalitat i els moviments migratoris.

La moció estima que la matriculació d´alumnes al llarg del curs a les escoles de Mataró fora del període ordinari ha deixat de ser un fenomen excepcional per convertir-se en habitual a causa dels moviments migratoris, el que suposa una nova situació per als centres educatius que els acullen que no té resposta suficient en l´actual marc normatiu. Així, es demana al Departament d´Ensenyament de la Generalitat que planifiqui mesures correctores a curt termini per escolaritzar en les millors condicions i amb la màxima rapidesa possible tots els nois i noies nouvinguts a la ciutat, i que vetlli per evitar l´excessiva concentració de nous alumnes en un sol centre.

En segon lloc, la moció demana establir a cada zona educativa els centres d´educació infantil i primària més adients per acollir nous alumnes en un cicle educatiu, amb la dotació d´un nou mestre que faria l´acollida, el seguiment i el suport als nouvinguts. Pel que fa als centres d´educació secundària se sol·licita la creació a la ciutat d´una nova aula TAE (taller d´adaptació escolar) per atendre els 19 alumnes de llengua no romànica i els 20 de llengua romànica que en l´actualitat no disposen de plaça.

Planificació del proper curs

Pel que fa al proper curs escolar, la moció demana que es reservin a cada centre tres places als cursos de P3 i 1r d´ESO, que inicien els estudis infantils i secundaris respectivament, preveient les noves incorporacions que es faran durant l´any. A la vegada, se sol·licita a la Generalitat que incrementi el nombre d´aules públiques per a l´educació infantil i primària i recuperi les tancades als IES públics. També es considera necessari dotar amb més recursos humans tant els centres d´educació primària com els de secundària per atendre quantitativa i qualitativament en les millors condicions possibles l´alumnat nouvingut i garantir a la vegada una millor escolarització i integració en l´àmbit escolar i social.

A través de la moció s´encarrega a l´Institut Municipal d´Educació la realització i posada en marxa d´un pla d´acollida per a famílies nouvingudes, amb l´objectiu d´orientar-les en la seva arribada a la ciutat, tot coordinant-se amb la Inspecció Educativa, el Servei d´Educació Compensatòria i l´Equip d´Assessorament i Orientació Psicopedagògica (EAP), depenents del Departament d´Ensenyament de la Generalitat. Finalment, el document recolzat per tots els grups polítics presents al consistori mataroní considera urgent formar els membres dels equips d´orientació dels IES i les persones que han de fer el suport als CEIP per poder desenvolupar correctament les tasques educatives dels nouvinguts.