La Diputació i els ajuntaments de Mataró, Vilafranca, Sant Cugat, Terrassa i L´Hospitalet signen una declaració conjunta sobre civisme

Els ajuntaments de Mataró, Vilafranca del Penedès, Sant Cugat del Vallès, Terrassa, L´Hospitalet de Llobregat, i la Diputació de Barcelona ha acordat avui, 4 de març, una declaració conjunta sobre civisme. Per la seva banda, l’Ajuntament de Sabadell està pendent de sumar-se a l’acord.


La declaració conjunta és fruit d´una jornada de treball que ha tingut lloc durant tot el matí a la sala d´actes de Can Palauet (carrer d´en Palau, 32. Mataró), destinada a intercanviar experiències i iniciatives municipals en l´àmbit del civisme.

El document ha estat signat pel diputat de Participació Ciutadana de la Diputació de Barcelona, Pere Alcober; el regidor de Participació Ciutadana i Polítiques Sectorials de L´Hospitalet, Mario Sanz; la regidora d´Acció Cívica, Comunicació i Projectes Audiovisuals de Terrassa, Helena Royes; la regidora de Participació, Promoció de la Ciutat i Comunicació de Sant Cugat, Marta Subirà; el regidor de Comunicació, Participació Ciutadana i Coordinador del Pla Transversal i del Projecte Jove de Vilafranca del Penedès, Marcel Esteve; i la regidora de Joventut i Dona i responsable del Pla d´Acció pel Civisme de Mataró, Alícia Romero.

El text de la declaració conjunta

“A l’entrada del segle XXI són molts els canvis que s’estan produint en la nostra societat. La globalització és avui el concepte que millor reflecteix gran part d’aquests canvis. Aquesta pot ser entesa de moltes maneres i sota gran diversitat de prismes, però en tots ells destaquen clarament dos fenòmens. D’una banda, el trasllat de la presa de decisions a òrgans cada cop més allunyats dels ciutadans. De l’altra, l’emergència de les ciutats com a espai de proximitat i de relació entre els ciutadans.

Així, les ciutats es converteixen en els nòduls des d’on les persones es troben, es relacionen i hi conviuen. Ciutats que són com una reproducció en petit de les dinàmiques a les quals, avui en dia, s’enfronta tot el món: diversitat, pluralisme, conflicte d’interessos…

El civisme, entès com a conducta correcta i respectuosa entre propis i estranys, o també com a cultura pública de convivència per la qual es regeix una determinada societat, és i ha de ser un valor fonamental mitjançat el qual optimitzar les potencialitats d´aquest nou paper de les ciutats, alhora que ens permet limitar els seus efectes negatius.

Les ciutats avui reunides a Mataró han treballat durant els darrers anys per promoure els valors de civisme entre la ciutadania, entenent que la gestió de la ciutat ha d’anar més enllà dels seus aspectes físics, urbanístics o de gestió, i que ha de tenir com a eix fonamental la consolidació de la ciutat com un espai de relació, convivència, respecte i creixement personal i comunitari.

L’intercanvi d’experiències i la coordinació d’esforços, realitzada mitjançant la trobada d’avui ens ha permès posar en comú els nostres esforços, fruit dels quals declarem:

1)Que les ciutats són l’espai de govern públic més proper al ciutadà, i el millor espai per promoure els valors de respecte, convivència i democràcia.

2)Que les ciutats, enteses com la suma de totes les persones i agents que les composen, són un espai complex, on el civisme ha de regir el conjunt de relacions de veïnatge.

3)Que les administracions municipals han de promoure les accions i els canvis destinats a fer del civisme un valor comú a tots els ciutadans.

4)Que l’administració municipal ha de desenvolupar aquesta tasca des del conjunt de la seva estructura, de forma transversal.

5)Que en aquest camp, els ciutadans i les ciutadanes han de ser un agent actiu i dinàmic, des de les seves pròpies iniciatives i voluntats, i que les administracions públiques han de col·laborar-hi, per tal de facilitar-los aquesta tasca.

6)Que el civisme entès com a valor de respecte i convivència és el millor valor per garantir avui i en el futur unes ciutats respectuoses amb l’entorn, compromeses amb la societat, respectuoses i solidàries amb tots els ciutadans i ciutadanes.”