L´Ajuntament de Mataró signa un conveni amb la Secretaria General de Joventut per impulsar la Borsa de Lloguer Jove

La Secretaria General de Joventut de la Generalitat de Catalunya i l’Ajuntament de Mataró signaran demà un conveni de col·laboració sobre el programa “Borsa Jove d’Habitatge”. La Generalitat farà una aportació de 6.000 € a l’Ajuntament com a contribució pel manteniment del servei que va entrar en funcionament al gener a Mataró. L’Ajuntament, per la seva banda, ofereix el servei mitjançant la Societat Municipal Prohabitatge Mataró SA. L’Ajuntament també es farà càrrec de les despeses derivades de la prestació del servei i del seu funcionament.


El programa “Borsa Jove d’Habitatge”, iniciat per la Secretaria General de Joventut l’any 1995, té com a objectiu facilitar als joves uns lloguers basats en preus assequibles. El programa es porta a terme actualment a Barcelona, L’Hospitalet de Llobregat, Badalona, Santa Coloma, Tarragona, Terrassa, Reus, Granollers, Rubí, Mollet del Vallés i Viladecans, Girona, Figueres, Olot i Sant Feliu de Guíxols.

Segons dades de Prohabitage Mataró SA, a Mataró hi ha aproximadament 2.500 habitatges sense habitar. Un dels objectius principals que es va marcar l’Ajuntament de Mataró amb la creació de la Borsa de Lloguer Jove és que aquests pisos tancats passin a formar part de l’oferta d’habitatge del programa català de la Borsa Jove d’Habitatge.

Requisits per accedir a la Borsa de Lloguer Jove de Mataró

Per tal de poder gaudir d’aquesta iniciativa, els joves sol·licitants del servei han de complir amb uns requeriments previs, entre els que destaquen tenir més de 18 anys i menys de 35, estar empadronats a Mataró amb una antiguitat mínima de 2 anys), no tenir cap habitatge en propietat o segona residència i certs requeriments econòmics.

Els joves que es vulguin informar sobre la Borsa de Lloguer Jove de Mataró ho podran fer adreçant-se personalment a les oficines de Prohabitatge (Edifici de Vidre. Carrer Pablo Iglesias, 63) o mitjançant les pàgines web www.gencat.net/joventut, www.joves.mataro.org i http://www.pumsa.com. També poden trucar a l’Oficina d’Informació Juvenil del Maresme (tel. 93 757 30 03), al telèfon d’atenció ciutadana (010 i 807 117 010 si es truca des d’un mòbil o des de fora de Mataró).

Condicions per als propietaris d’habitatges

Quant als requisits pels propietaris, els immobles hauran de complir les condicions d’habitabilitat necessaris per al seu ús., i el lloguer no podrà ser superior als 601,01 euros. A més, els tributs, càrregues i altres impostos, així com la quota de comunitat de propietaris anirà a càrrec del propietari, que no podrà escollir els llogaters

Els avantatges oferts als propietaris que formen part de la borsa de lloguer jove són diversos. Durant el primer any, el propietari gaudirà d’una pòlissa multirisc per cobrir danys i desperfectes, així com una pòlissa de caució que assegura el cobrament del lloguer. A més. els propietaris que vulguin posar els seus habitatges en el llistat de pisos disponibles podran rebre finançament per fer petites obres de rehabilitació per tal de poder adequar el seu habitatge i llogar-lo.