L´Escola Universitària Politècnica de Mataró acull la tercera edició de “Mercatec Maresme”

Els propers 3, 4 i 5 d´abril, l´Escola Universitària Politècnica de Mataró (EUPMt) acollirà la tercera edició de Mercatec, un Mercat d’Experiències de Tecnologia a Secundària.


Aquesta és una fira en la qual alumnes d’ESO i Batxillerat expliquen i mostren els projectes de tecnologia que han fet durant el curs. Aquesta activitat està organitzada per la Fundació EPSON-Institut de Tecnoètica i el Departament d´Ensenyament de la Generalitat, amb el suport de l´EUPMt.

Paral·lelament al certamen, els alumnes podran assistir a tallers on s’explicaran les diferents vessants tecnològiques que s’imparteixen a l´Escola Universitària Politècnica.

La trobada acollirà més de 200 alumnes de 15 centres escolars de la comarca. Cada participant disposa d’un estand on col·loca el seu projecte i una memòria del procés tecnològic portat a terme. Per la seva part, estudiants dels centres educatius visitants passegen per la fira estudiant els treballs.

Els projectes, realitzats a les classes de tecnologia, tracten una gran diversitat de temes. S´han agrupat partint del criteri de les diferents necessitats humanes que satisfan. Així, entre d´altres, hi trobem els àmbits: treballar; aixoplugar-se; traslladar-se; comunicar-se; divertir-se; alimentar-se; tenir cura d´un mateix; etc.

Es preveu que més de 500 alumnes de diferents centres de la comarca visitaran Mercatec. El dissabte 5 d´abril la fira estarà oberta a familiars i públic en general.

Motivació pels alumnes i espai de reflexió per al professorat

El Mercatec, realitzat a iniciativa dels professors de l’àrea de tecnologia del Maresme, va néixer quan aquests es van adonar que a les aules es feien molts projectes i treballs que no tenien prou difusió ni sortien de l’àmbit intern quan, en canvi, eren prou interessants com per compartir-los amb els altres centres en un punt de trobada i reflexió.

La participació dels alumnes estimula la seva implicació i motivació en el treball a l´aula i potencia l´autonomia i la responsabilitat en la realització dels projectes. D´altra banda, l´intercanvi d´opinions i experiències entre els professors participants i visitants contribueix a la construcció de xarxes de comunicació entre centres i introdueix elements dinamitzadors i de col·laboració entre els departaments de tecnologia.

Tallers paral·lels de la Politècnica de Mataró

Com a novetat d’enguany, a més de la exposició dels projectes, la Politècnica de Mataró organitza de manera paral·lela diversos tallers que explicaran les diferents vessants de la tecnologia que s’estudien a l’escola universitària.

Aquests tallers, d’uns vint minuts de durada, es dirigeixen als alumnes visitants de Mercatec que podran conèixer els fonaments bàsics de la biometria, l’acústica o la robòtica, entre d’altres.

Horari:

Dijous 3 d’abril

9:00h Recepció participants i lliurament de documentació

9:30h Acte d’inauguració i presentació de treballs

11:00h Pausa

11:30h Visita d’autoritats i professorat dels centres participants

12:00h Obertura als centres visitants

Taller de Biometria: Reconeixement d’empremtes digitals

12:30h Taller: Contaminació acústica

Taller: Cèl·lula flexible

14:00h Pausa

15:15h Taller: Fibra òptica

16:00h Taller: Llum i làser

16:30h Taller: Robòtica

18:00h Activitats dirigides als professors. Conferències sobre “L’aprofitament de l’energia de les onades del mar”, “L’educació tecnològica” i “Programa Linnk de la EUPMt”

Divendres 4 d’abril

9:00h Obertura als centres visitants

10:00h Taller: Contaminació acústica

11:00h Taller: Fibra òptica

11:30h Taller: Cèl·lula flexible

12:00h Taller: Wireless

12:30h Taller: Robòtica

13:30h Acte de cloenda i lliurament de diplomes

Dissabte 5 d’abril

10:00h Obertura de la mostra als pares i públic en general

12:00-13:30h Recollida de projectes

Lloc: La inauguració i cloenda tindrà lloc a la Sala d’Actes de la Politècnica de Mataró, la exposició de projectes es situarà en diverses aules de la 3ª planta de l’Escola i els tallers paral.lels es desenvoluparan a la Sala d’Actes i laboratoris.