L’EUM posa en marxa sis seminaris per conèixer a fons i estar al dia sobre la reforma fiscal 2003

Els cursos estan adreçats principalment a professionals de la consultoria, responsables de l’àrea comptable de les empreses i regidors d’Hisenda

{]}./ARXIUS/2008/fotos/eumfacana{]}
L’Escola Universitària del Maresme inicia el proper dia 4 de febrer i fins al 7 d’abril sis cursos que, sota el nom de Seminaris Fiscals 2003, pretenen donar un coneixement pràctic de totes les novetats fiscals per l’exercici 2003 i la seva aplicació. Els cursos, que s’impartiran a les instal·lacions de l’EUM, compten amb la col·laboració del Centre de Tecnologia de Mataró-Maresme (CETEMMSA) i de la Xarxa d’Entitats de Formació del Maresme (Xarxa Enforma).


Els seminaris fiscals es composen de diferents mòduls que poden ser cursats en la seva totalitat o bé de forma individual. Els cursos que s’ofereixen són: Marc comptable i fiscal del tancament de l’exercici 2002, La reforma comptable: anàlisi crític i el perquè de la reforma, El nou impost sobre la renda de les persones físiques, La nova tributació de les entitats sense ànim de lucre i incentius al mecenatge, Un nou model de finançament de les hisendes locals i Curs de comptabilitat fiscal. Els cursos estan adreçats principalment als professionals del sector de l’assessoria i consultoria fiscal, gestories, responsables de l’àrea comptable de les empreses, regidors d’Hisenda i tècnics locals en matèria de gestió tributària dels municipis, estudiants de l’EUM i exalumnes.
Per més informació: EUM. Tel.: 93 790 74 44.