L’índex d’incidència de sinistralitat laboral al Maresme supera el provincial i el català

 

Les dades de sinistralitat laboral del primer trimestre de l’any mantenen la tendència a l’alça. Tal i com recull l’informe elaborat per l’Observatori de Desenvolupament Local del Consell Comarcal, el nombre de sinistres registrats supera els del trimestre anterior i, també, els interanuals. La dada més preocupant és que l’índex d’incidència del Maresme, que mesura el nombre d’accidents per cada 100.000 afiliats a la Seguretat Social, és força superior al  provincial i al català.

El primer trimestre de l’any 961 treballadores i treballadors van haver d’agafar baixa laboral després d’haver patit un accident a la feina. Aquesta xifra representa un increment del 7,49% respecte al trimestre anterior i d’un 6,07% en comparació al mateix període de 2017.

L’anàlisi detallada de les dades indica una elevada masculinització dels sinistres donat que en un 66,49% han afectat homes. Pel que fa al grau de gravetat, el 99,48%  van ser de pronòstic lleu i només es van comptabilitzant 5  de greus, 3 d’ells a la construcció i els altres 2 a la agricultura. Aquests dos sectors econòmics són justament els que presenten un Índex d’incidència de sinistralitat més elevat. En el cas de l’agricultura s’enfila als 14.606,74 per cada 100.000 afiliats a la Seguretat Social i en el de l’agricultura se sitúa en 2.890,71 per cada 100.000 afiliacions. La indústria ocupa el tercer lloc amb un Índex de 1.100,71 i els Serveis tanquen la llista amb 775,07. 

L’Índex comarcal és del 968,10, molt per sobre del 825,45 provincial o del 865,83 català. El Maresme manté un Índex d’incidència de sinistralitat laboral molt superior en tots els sectors econòmics, a excepció de la índústria.

Podeu ampliar aquesta informació en el següent informe: