L´Institut Municipal de Promoció Econòmica obté el certificat ISO 9001:200 de qualitat en sistemes de gestió

El delegat a Catalunya de l´Asociación Española de Normalización y Certificación (AENOR), Angel Sánchez Robles, ha lliurat avui, dijous 13 de març, a la presidenta de l´Institut Municipal de Promoció Econòmica de Mataró (IMPEM), Pilar Gonzàlez-Agàpito, el certificat que reconeix que l´organisme municipal utilitza un sistema de gestió de qualitat segons la normativa internacional UNE-EN ISO 9001:2000.


L´obtenció del certificat s´emmarca en el Pla de Qualitat (http://www.infomataro.net/ajuntament/publidoc/pqualitat/pqualitat.pdf) posat en marxa per l´Ajuntament de Mataró l´any 2001, que també contempla l´elaboració de cartes de servei com a documents que fan conèixer a la ciutadania allò que ofereix l´administració local en cada àmbit d´actuació i els nivells de qualitat que se´n pot esperar.

Els processos de certificació efectuats per AENOR, membre a Espanya de l´International Organization for Standardization (ISO), consten de diverses fases que conclouen amb la concessió o denegació del document que acredita que s´utilitzen uns criteris de qualitat en els serveis que es donen. Després de fer una anàlisi de la documentació general del sistema de qualitat, AENOR fa un seguit de visites a l´entitat que s´ha de certificar comprovant els graus d´implantació de les normes internacionals de bona gestió, fent si fos necessari un pla d´accions correctores. Finalment, AENOR lliura a l´empresa el certificat oportú si el sistema de qualitat que aplica l´entitat està dins els límits que marca la normativa internacional ISO.

En el cas de l´IMPEM, el procés de certificació ha estat supervisat per la consultora mataronina V&H Enginyers, i comprèn els serveis propis de l´organisme municipal, que són la formació ocupacional i contínua, l´orientació i inserció laboral, la creació d´empreses, la gestió de programes de recolzament a la PIME, la promoció de la ciutat, la dinamització comercial, l´organització de fires i la realització d´estudis, publicacions i consultes d´informació socioeconòmica. La implantació del sistema de qualitat té per objecte millorar de manera contínua els serveis als usuaris, fent-los més eficients i útils i adaptant-los a les necessitats i expectatives dels ciutadans.

El sistema de gestió de qualitat ha de permetre a l´IMPEM:

-Ser més eficients: satisfer les necessitats optimitzant els recursos disponibles.

-Major implicació, i propostes de millora dels treballadors/es de la pròpia organització.

-Un major aprofitament dels suggeriments i possibles queixes dels nostres usuaris.

-Augmentar la seva confiança en els nostres serveis.

-La reducció d’errors en la prestació dels serveis.

-Garantir el resultat satisfactori independentment de les persones que presten el servei: el procés de prestació del servei

-Mesures de satisfacció: s’han definit mecanisme de mesura que permetran redefinir els serveis si cal

-Millor seguiment dels objectius plantejats: evitar les accions que no responen als objectius predefinits (reconduir els esforços i recursos cap a serveis que permeten satisfer les necessitats dels nostres col·lectius)

-Evidenciar oportunitats de millora.

Cartes de Servei i Pla de Qualitat

L´obtenció de l´ISO 9001:2000 per part de l´IMPEM, s´emmarca en les actuacions del Pla de Qualitat que dur a terme l´Ajuntament des de 2001. Al respecte ja s´han publicat i posat en marxa les cartes de servei de Policia Local (http://www.infomataro.net/ajuntament/publidoc/pqualitat/Policia.pdf), Sanitat i Serveis Socials (http://www.infomataro.net/ajuntament/publidoc/pqualitat/cartaSS.pdf) i Patronat Municipal d´Esports (http://www.infomataro.net/ajuntament/publidoc/pqualitat/cartaesports.pdf). Les cartes de servei són l´expressió concreta d´un contracte que estableix l´administració i les persones que l´utilitzaran, amb el compromís municipal de mantenir el nivell de qualitat exposat al document.