La confecció empeny la recuperació de l’ocupació del tèxtil maresmenc

 

El tèxtil maresmenc registra, per segon any consecutiu, dades positives en relació al mercat laboral. L’informe elaborat per l’Observatori de Desenvolupament Local del Consell Comarcal sobre el comportament del sector durant 2015 mostra una certa recuperació pel que fa a ocupació. Hi ha diferències, però, entre la divisió “indústries tèxtils” (filatures, fabricació de teixits i acabaments de peces de vestir) i la de “confecció de peces de vestir”. És aquesta darrera la que presenta una evolució més positiva.

Les indústries tèxtils segueixen sent, juntament amb les farmacèutiques i químiques, el motor industrial de la comarca, almenys, quant a ocupació i volum de teixit empresarial. També és un sector que ha estat doblement castigat. Primer per la deslocalització de la producció i després per la crisi econòmica general. Els seus efectes en l’ocupació queden reflectits a les xifres. Dels 8.562 llocs de treball que generava el 2008, ha passat, el 2015, a donar feina a 5.996 persones.

Les dades recollides per l’Observatori de Desenvolupament Local semblen indicar, però, que el sector va tocar fons el 2013. Les xifres de 2014 van millorar per primera vegada en sis anys i les de 2015 segueixen una tendència positiva. L’any passat la contractació va crèixer un 3,48%, encara que la majoria de contractes van ser de caràcter temporal. Paral·lelament, l’atur industrial registrat va baixar un 12,12% i el volum de centres productius va augmentar un 1,68%. Tot i això, es van continuar registrant expedients de regulació de l’ocupació (ERO) que van afectar 275 treballadors i treballadores, una xifra que va doblar la de 2014.

Les empreses del sector tèxtil es divideixen en dues seccions: indústries tèxtils i confecció de peces de vestir. La divisió d’indústries tèxtils (empreses dedicades a filatures, fabricació de teixits tèxtils, acabament de tèxtils i peces de vestir, fabricació d’articles confeccionats amb tèxtils…) va tancar 2015 amb una mitjana de 2.556 llocs de treball. D’aquests, 2.268 eren assalariats i 288 autònoms. La xifra és lleugerament inferior a la de 2014 (-0,66%). Aquest retrocés es compensa amb l’increment de l’ocupació del 3,09% registrat a la divisió de confecció de peces de vestir amb una mitjana anual de 3.440 llocs de treball (2.783 assalariats i 654 autònoms).

Tot i estar molt lluny de les dades de 2008, els dos anys consecutius d’evolució positiva del sector fan ser optimistes respecte a la seva recuperació tenint en compte que han seguit aquesta tendència tant les empreses petites com les grans.

El teixit tèxtil maresmenc es caracteritza per ser de petites dimensions. De fet, el 76,98% es consideren microempreses tota vegada que tenen, com a molt, 10 treballadors. El 20,93% de les empreses són petites (entre 11 i 50 treballadors); l’1,90% són empreses mitjanes (entre 51 i 250 treballadors) i el 0,19% són grans empreses (més de 251 treballadors). 

Podeu ampliar aquesta informació consultant l’informe “Situació laboral de les indústries tèxtils al Maresme – 2015” elaborat per l’Observatori de Desenvolupament Local del Consell Comarcal del Maresme.