La Cultura Emprenedora a l’Escola (CuEmE)

 

Aquest any el Servei d’Emprenedoria de Promoció Econòmica del Consell Comarcal del Maresme participa en una nova edició del Programa CuEmEun programa que pretèn despertar l’esperit emprenedor dels més menuts i fomentar i desenvolupar competències claus com ara el treball en equip, el compromís i el companyerisme.

Aquest any el Servei d’Emprenedoria de Promoció Econòmica del Consell Comarcal del Maresme participa en una nova edició del Programa CuEmE, una iniciativa que pretèn -per una banda- despertar l’Esperit emprenedor dels més menuts, concretament als alumnes de 5è de l’escola Sant Pau de Sant Pol de Mar i de l’escola El Castell de Dosrius de Dosrius i per l’altra banda, pretèn fomentar i desenvolupar Competències clau bàsiques per al bon desenvolupament personal, social i professional de l’alumnat, inculcant -entre d’altres coses- uns valors ètics i uns coneixements, actituds i capacitats realment necessaris per poder gestionar adeqüadament els seus projectes professionals, i vitals.

La participació de l’Administració Pública en el projecte és essencial, perquè facilita la relació de les escoles amb l’entorn i promou la implicació dels agents locals. En aquest sentit, la tasca del Consell Comarcal del Maresme com a entitat pública és la de donar cobertura a aquells municipis que per la seva situació i recursos no compleixen els requisits mínims per poder participar-hi directament a través de la Diputació de Barcelona. El CCM es posa al servei de les escoles per coordinar i dinamitzar aquest programa per tal que aquest tipus de municipis no quedin exclosos d’aquesta mena d’iniciatives i projectes -tan interessants, noves i necessàries-.

Durant el curs 2018-2019, més de 9.500 alumnes de primària de 217 escoles de la demarcació de Barcelona participen al programa CuEmE. El programa es lidera i coordina territorialment a través de 93 ajuntaments, alguns d’ells agrupats en 12 ens locals supramunicipals com Consells Comarcals, Consorcis, Mancomunitats o Agències territorials. 

A continuació, el cartell oficial del Programa Cultura Emprenedora a l’Escola.