La deixalleria de Vilassar de Mar disposa de l’únic punt del Maresme i del segon de Catalunya de recollida de plàstics de recobriment d’hivernacle

 


Els pagesos de la comarca del Maresme ja disposen d’un  
servei de recollida dels plàstics de recobriment d’hivernacles , un material que al llarg de l’any genera tones de residus que fins ara tenien una gestió ambiental inadequada. El punt de recollida s’ha instal.lat a la recentment inaugurada Deixalleria Mancomunada del Camí del Mig, que depén dels ajuntaments de Cabrils, Cabrera de Mar i Vilassar de Mar i que està situada al Polígon Industrial Els Garrofers (Camí del Mig, s/n de Vilassar de Mar). En aquesta instal.lació s’ha ubicat una premsa que redueix el volum del plàstic i el compacta per tal de faciliar el seu transport fins a un recuperador de Múrcia. Aquest servei, conjuntament amb l’instal.lat al Baix Llobregat, són els únics existents a Catalunya. El Servei de recollida de plàstics d’hivernacle al Maresme l’ha presentat a la seu del Consell Comarcal del Maresme el regidor de Medi Ambient de l’ajuntament de Vilassar de Mar Josep Roig.


El servei de recollida de plàstics d’hivernacle, que ha entrat en funcionament el 2 de març, es gestiona conjuntament amb el del Baix Llobregat, dues comarques on l’agricultura intensiva té un pes important. Es calcula que anyalment en aquestes dues comarques es generen 100 tones de plàstic de recobriment d’hivernacle. La zona de Vilassar de Mar, al voltat del mercat de Planta i Flor Ornamental de Catalunya, és la que en genera més. Li segueix per ordre d’importància la producció relacionada amb l’horta del Baix Llobregat i el tercer centre productor es troba al voltant del delta de la Tordera. Una gestió ambiental La detecció de la problemàtica ambiental que generen els plàstics d’hivernacle (polietilè de baixa densitat) una vegada ja no tenen vida últil, va propiciar fa uns anys un treball en equip dinamitzat pel Consell Comarcal del Maresme que va implicar el Departament de Medi Ambient de la Generalitat, la Unió de Pagesos, la Cooperativa Santboiana, el Parc agrari del Baix Llobregat, la Federació de cooperatives agràries de Catalunya i l’Ajuntament de Vilassar de Mar. Aquest treball es ca concretar en un conveni firmat per entre l’Agència de Residus, la Cooperativa Santboiana i l’Ajuntament de Vilassar de Mar. Segons aquest conveni, la Generalitat subvenciona al 100% dues premses de plàstic d’hivernacle. Una s’instal.la a la cooperativa Santboiana (Baix Llobregat) i l’altra a la deixalleria de Vilassar de Mar (Maresme). Aquestes dues entitats, per la seva banda, es comprometen a recepcionar tot el plàstic d’hivernacle produït a Catalunya. A partir d’aquest conveni, se’n signa un altre entre la Cooperativa Santboiana, l’Ajuntament de Vilassar de Mar i l’empresa recuperadora de plàstics Alfagran de Múrcia, segons el qual aquesta empresa recuperadora recull el plàstic premsat i el transporta fins a la seva planta per tal de reciclar-lo en granza de polietilé per a la seva reintroducció en el cicle productiu.