La Federació d’ADF del Maresme edita una fitxa amb consells per evitar els incendis forestals

{+}  

{+}
“No facis foc al bosc”, amb aquest missatge la Federació d’Agrupacions de Defensa Forestal del Maresme ha editat una fitxa que al.lerta del perill d’incendis forestals a l’època estiuenca i recorda que fins el 15 d’octubre queda prohibit fer foc en els terrenys forestals, siguin o no poblats d’espècies arbòries, així com a la franja de 500 metres que els envolta.

per evitar els Incendis Forestals, cal:
1) No encendre-hi cap mena de foc ni cremar-hi deixalles.
-2) No llençar mai les cigarretes enceses ni llumins sense apagar. Ni caminant, ni per la finestra del cotxe.
-3) No encendre focs artificials ni llançar coets en zones de perill; ni que sigui a camp ras, ni en terrenys agrícoles ni, sobretot, en urbanitzacions envoltades de bosc.
-4) No cremar la brossa de les parcel·les de les urbanitzacions. En podeu fer compost o abocar-la als contenidors de la recollida d’escombraries.
-5) No deixar mai les escombraries ni deixalles en el bosc ja que, a més d’embrutar-lo, poden ser l’origen d’un incendi. Utilitzeu els serveis de recollida i els contenidors adients.
-6) Si es va a menjar al bosc, cal que siguin entrepans o plats freds. En cas contrari, feu servir les àrees recreatives que tinguin barbacoes d’obra amb mataguspires. En els terrenys forestals i a la franja de 500 metres que els envolta, si es vol fer foc durant el període comprès entre el 6 d’octubre i el 14 de març s’haurà de comunicar prèviament a les oficines del cos d’agents rurals, a l’ajuntament on es trobi situat el terreny forestal, al consell comarcal corresponent o a les delegacions territorials del Departament de Medi Ambient.
I recordeu… {3}EN CAS D’INCENDI, TRUQUEU AL 112{3}