La Generalitat subvenciona l’escola bressol municipal “Cargol treu banya” d’Argentona

L´ajuntament d´Argentona rep 28.675 EUROS (quasi 4,8 milions de pessetes) de subvenció pel funcionament de l´escola bressol municipal, que provenen del Departament d´Ensenyament de la Generalitat de Catalunya.


Aquesta subvenció ens ha d´ajudar en el finançament del funcionament de l´escola bressol municipal i, per tant, en oferir uns serveis escolars millors a tots els ciutadans i ciutadanes de la Vila.

Ben cordialment

Antoni Soy
Alcalde i Regidor de Mitjans de Comunicació
Ajuntament d´Argentona.