La Generalitat transfereix més de 2 milions d’euros al Consell Comarcal del Maresme per als serveis de benestar social

La consellera d’Acció Social i Ciutadania, Carme Capdevila, i el president del Consell Comarcal del Maresme, Pere Almera, han signat el protocol que regula la col·laboració entre ambdues administracions en matèria de benestar social per a l’exercici 2007.


El conveni de cooperació interadministrativa entre el Departament d’Acció Social i Ciutadania i el Consell Comarcal del Maresme en matèria de serveis socials, infància, família i immigració contempla la transferència al CCM de 2.086.229 euros aquest 2007. Una gran part d’aquests recursos estan destinats al manteniment de la xarxa de professionals d’atenció social primària, tant del Consell Comarcal, com dels municipis del Maresme menors de 20.000 habitants.

També inclou programes específics d’atenció a la infància en risc, l’atenció a les persones que pateixen maltractament, el suport a les persones amb mobilitat reduïda a través dels serveis de transport adaptat “porta a porta” o els serveis d’ajuts a domicili. D’altra banda, per primer cop, el conveni contempla la col·laboració en matèria de polítiques migratòries.