La Secretaria de Joventut ha publicat el Decàleg per a un tractament informatiu adequat de les persones joves

La Secretaria de Joventut, amb el suport del Col·legi de Periodistes de Catalunya i el Consell de l´Audiovisual de Catalunya, publica el primer
Decàleg per a un tractament informatiu adequat de les persones joves
, fruït d´un procés d´anàlisi i reflexió en el marc del projecte Mitjans de comunicació i joves.{X} Aquest projecte es va constituir amb l´objectiu de conèixer el tractament informatiu de les persones joves als mitjans de comunicació, formular recomanacions i instruments per millorar-lo i impulsar el paper de les pròpies persones joves. A més del Decàleg, la Secretaria de Joventut ha publicat la recerca
Mitjans de comunicació i joves per podeu consultar en la seva versió digital
.