La sinistralitat laboral al Maresme segueix a l’alça

 

L’Observatori de Desenvolupament Local del Consell Comarcal del Maresme ha publicat l’informe de sinistralitat laboral del tercer trimestre de l’any en el qual es confirma la tendència a l’alça del nombre d’accidents en el lloc de feina. En aquest període es van comunicar 816 accidents de treball amb resultat de baixa laboral. Tot i que majoritàriament van ser lleus, el nombre de sinistres greus es va duplicar respecte al trimestre anterior.

La tendència maresmenca contrasta amb la de la província de Barcelona i de Catalunya que han registrat descensos del 6.03% i del 0,74% respectivament.

Les dades al Maresme del tercer trimestre de l’any indiquen que s’han produït 810 accidents laborals, un 13,97% més que el trimestre anterior i un 16,57% més en la comparativa interanual. Del total de sinistres registrats, 514 han tingut com a víctimes homes i 302  dones. L’augment de la sinistralitat ha afectat els dos sexes, però ha tingut més incidència sobre el col·lectiu femení amb una pujada percentual del 20,80%. En el cas dels homes, l’increment ha estat del 10,30%.

La part positiva és que el 99,2% dels treballadors i treballadores que han tingut un accident laboral han estat pronosticats de lleus. Només 6 accidentats van patir ferides greus i no s’ha hagut de lamentar cap víctima mortal.

Les dades per sectors econòmics reflecteixen un increment de la sinistralitat als serveis (18,56%), a la construcció (8,57%) i a l’indústria (7,09%). En canvi, s’ha registrat una disminució al sector primari del 30%.

Traspassades aquestes dades a l’Índex d’incidència (relació entre el nombre d’accidents per cada 100.000 afiliats a la Seguretat Social) que permet veure millor l’evolució dels accidenta al lloc de treball, el Maresme es manté al capdavant en accidents laborals. L’Índex maresmenc és de 957,43 accidents per cada 100.000 afiliats, mentre pel conjunt de la província és de 761,28 i a Catalunya és del 834,09.

Les xifres es mantenen més altes a tots els sectors econòmics, però és l’agricultura on hi ha una major nombre de sinistres en relació al volum de treballadors i treballadores. El seu Índex de sinistralitat arriba al 9523,81; segueix la construcció amb 2097,71, la indústria amb 998,55 i els serveis amb 866,80.

Podeu ampliar aquesta informació consultant l’informe de sinistralitat laboral del tercer trimestre de 2015 elaborat per l’Observatori de Desenvolupament Local: