La sinistralitat laboral continua creixent al Maresme

 

Aquest 2014 s’ha trencat la tendència a la baixa dels accidents laborals que recollien les estadístiques d’anys anteriors. L’informe de sinistralitat laboral del tercer trimestre de l’any, elaborat per l’Observatori de Desenvolupament Local del Consell Comarcal, corrobora la tendència dels trimestres anteriors. El nombre de sinistres en el lloc de treball creix. En concret, entre els mesos de juliol, agost i setembre es van registrar 700 accidents laborals al Maresme.

La xifra total de sinistres a la feina va augmentar percentualment el darrer trimestre en un 1,74%. La comparativa interanual encara és més significativa tota vegada que s’observa un augment de l’11,64%. Encara hi ha, però, més dades negatives: un treballador va perdre la vida i es va duplicar el nombre de ferits de pronòstic greu. 

Analitzant l’evolució de la sinistralitat per sectors, només es detecta una reducció trimestral del nombre d’accidents en el cas de la indústria, sector en el qual s’han comptabilitat 116 sinistres durant el passat trimestre.  La xifra sectorial es reparteix de la següent manera: agricultura (19), indústria (116), serveis (496) i construcció (69).

A banda de les dades relatives, la fórmula que s’aplica per poder fer una comparativa territorial és l’anomenat Índex d’Incidència. Aquest valor s’obté de posar en relació el nombre d’accidents per cada 100.000 afiliats al Règim General de la Seguretat Social.

Aplicant aquesta fòrmula, a l’Índex d’Incidència del Maresme també es detecta un increment respecte als trimestres anteriors, una tendència que contrasta amb la provincial i amb la catalana que han registrat una davallada. L’Índex d’Incidència del Maresme es situa en 846,68 accidents laborals amb resultat de baixa per cada 100.000 afiliats, un valor superior al províncial (726,38 / 100.000) i al català (784,58  / 100.000). 

El Conseller Delegat de Promoció Econòmica del Consell Comarcal del Maresme, Santi Fontbona, ha expressat la seva preocupació per aquestes xifres i ha avançat que “haurem d’estudiar més a fons les dades per intentar saber perquè es produeix aquesta remuntada i què podem fer des de tots els àmbits afectats per reduïr-les“.

Podeu ampliar aquesta informació consultant l’informe de Sinistralitat Laboral elaborat per l’Observatori de Desenvolupament Local: