La sinistralitat laboral ha augmentat un 4,74% al Maresme

 

L’Observatori de Desenvolupament Local del Consell Comarcal ha fet públiques les dades de sinistralitat laboral al Maresme durant el 2014. Les xifres  indiquen un increment dels accidents a la feina del 4,74%, segons l’índex d’incidència laboral que es calcula a partir del nombre de sinistres per cada 100.000 afiliats a la Seguretat Social.

El 2014 va trencar la tendència a la baixa en les xifres de sinistralitat laboral que s’havien registrat al Maresme els anys anteriors. Al llarg dels 12 mesos es van notificar 2.805 baixes laborals com a conseqüència d’accidents a la feina. El 99,35% dels ferits van ser diagnosticats com a lleus; el 0,60% van tenir un pronòstic greu i 1 persona hi va perdre la vida.

L’increment d’accidents respecte a l’any anterior es produeix en el bloc qualificat com a “lleu” que va registrat un augment en nombres absoluts de 204 sinistres més que el 2013. També va repuntar el de víctimes mortals tota vegada que el 2013 no se n’havia comptabilitzat cap. En quan als ferits pronosticats de “greu” la xifra va ser la mateixa (17).

Per sectors econòmics, els serveis, la construcció i l’agricultura van comptabilitzar més sinistralitat laboral, en canvi a la indústria es van registrar els mateixos accidents que l’any anterior.

Podeu consultar les dades de sinistralitat laboral al Maresme d’anys anteriors CLICANT AQUÍ

Podeu ampliar el balanç de 2014 consultant l’informe elaborat per l’Observatori de Desenvolupament Local